Okklusjon i behandling av amblyopi hos barn

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Det oppnås like god effekt ved foreskrivning av okklusjon i seks timer per dag som i 12 timer.

Visusundersøkelse av barn i førskolealder gjøres for å oppdage ensidig synssvekkelse (amblyopi) på et tidlig stadium. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/GV-Press

Ensidig synssvekkelse hos barn behandles med briller eller okklusjon av det beste øyet. Nå har engelske og kanadiske forskere i en randomisert studie undersøkt effekten av ulik varighet av daglig okklusjon hos barn med amblyopi (1).

80 barn i alderen 3 – 8 år som hadde vært igjennom 18 måneder med brillekorreksjon på forhånd, ble randomisert i to grupper. Den ene ble foreskrevet okklusjon i seks timer, den andre i 12 timer. Det faktiske omfanget av okklusjon ble bestemt ved en objektiv målemetode med datastyrt monitor. Ved avslutningen av studien, i gjennomsnitt etter ni uker med okklusjon, var den synsmessige gevinsten lik i begge gruppene. Varigheten av den faktiske daglige okklusjon i gruppene var imidlertid ikke signifikant forskjellig (4,2 timer og 6,2 timer per dag). Synsgevinsten var dårligst hos barn med okklusjonsbehandling i under tre timer per dag.

– Den kliniske behandlingen av amblyopi hos barn, med tildekking av øyet, baserer seg mye på erfaring. På grunn av plastisitet i det visuelle systemet er det lettere å reversere amblyopi hos barn som er under fire år enn hos eldre barn, sier professor Anna Midelfart ved Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital.

– Gjennomføring av okklusjon kan være en ekstra belastning for familien. Det er derfor viktig at vi kan støtte oss på resultater fra denne studien, sier Midelfart.

Anbefalte artikler