Gedigent om psykiatriens muligheter

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Jacobsen, C

Bjørnstad, K.

Historier om sårbarhet

299 s, ill. Snarøya: Dinamo Forlag, 2007. Pris NOK 349

ISBN 978-82-8071-164-9

50 år etter at Modum Bads Nervesanatorium ble åpnet markeres jubileet – blant annet med denne boken, som er skrevet av et kunstnerektepar. Den er til å bli klok av for alle som undrer seg over hva psykiatrisk og psykoterapeutisk behandling egentlig dreier seg om.

Dette er en miks av pasientfortellinger, intervjuer med forskjellige behandlere og ledere ved Modum Bad, kunstfotografier og korte dikt. Pasientfortellingene er intense, nærgående, opprørende og dels smertefulle å lese. De viser hvilken utfordring behandlerne står overfor når de skal forholde seg til mange slike mennesker på én gang. Boken vil nok derfor for en del stå seg på å bli lest stykkevis. Fortellingene formidler deler av den groteske virkeligheten mange pasienter har vokst opp med og fortsatt lever i og erfaringen om at livet likevel kan forandre seg til det bedre, at samspill med behandlere kan fremme denne prosessen, og at alt håp ikke er ute. Noen få av pasientene er selv leger. Samtalene med behandlerne er god folkeopplysning og formidler på en autentisk måte deres engasjerte faglige og menneskelige innsatsvilje, kombinert med innsikt i egne begrensninger. Det kommer frem hvor forskjellig de kan tenke.

Her dokumenteres med tyngde hvor omfattende og vonde problemer mennesker med kroniske depresjoner, angst og spiseforstyrrelser står overfor dersom de velger å prøve å bearbeide noen av disse og ikke gir opp. Behandlere som vil bidra positivt overfor denne sterkt lidende pasientgruppen må ha et langsiktig perspektiv, profesjonell kompetanse, kjærlighet til menneskene og tro på at alle kan få det bedre. Måtte denne boken bli lest av alle politikere, myndighetspersoner og andre som har med bevilgninger til psykiatrien å gjøre! Den kan også anbefales til studenter og unge kolleger i helsefagene. Det er slike menneskers liv dere må ville engasjere dere i, det er psykiske smerte som dette dere må tåle å dele med pasientene hvis dere vil bli behandlere i det psykiske helsevern. Måtte Historier omsårbarhet inspirere mange terapeuter og behandlingssteder.

Anbefalte artikler