Nærmere en malariavaksine

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

En vaksine mot malaria har vist lovende resultater i en dobbeltblind studie fra Mosambik, nylig publisert i The Lancet (1).

214 spedbarn ble randomisert til tre injeksjoner med enten malariavaksinen RTS,S/AS02D eller hepatitt B-vaksine ved ti, 14 og 18 ukers alder, i tillegg til rutinevaksinering. Malariavaksinen ga høye antistofftitre mot Plasmodium falciparum. 22 barn i malariavaksinegruppen utviklet en P falciparum-infeksjon innen tre måneder etter siste vaksinasjon, mot 46 barn i kontrollgruppen. Vaksinens effekt var dermed 66 % (95 % KI 42,6 – 79,8). Hos 17 pasienter i hver gruppe inntraff det alvorlige hendelser innen seks måneder, men ingen av disse ble bedømt til å være relatert til vaksineringen.

Denne sikkerhetsstudien baner veien for fase 3-studier for å få bekreftet effekten av malariavaksinen i høyendemiske områder, blant annet i Afrika. Vi er nærmere enn noensinne en malariavaksine som kan redusere sykelighet og dødelighet, fastslås det i en ledsagende kommentarartikkel (2), et sitat som fremheves på hele førstesiden av det aktuelle nummeret.

Anbefalte artikler