Lys i sorgen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berglund, UB.

  Utan mörker inget ljus

  Om sorg och försoning. 271 s. Stockholm: Forum, 2006. Pris SEK 244

  ISBN 978-91-37-12853-5

  Dette er en utgivelse som retter seg mot «folk flest», men særlig mot mennesker som på ulikt vis er berørt av sorg. Forfatteren er for tiden prest ved Storkyrkan i Stockholm og skriver ut fra sine erfaringer fra 30 års prestetjeneste. Formen er muntlig og fortellende, det hentes inn dikt og illustrerende beretninger, og forfatteren er tydelig nærværende i teksten. Hun er også det første som møter leseren – det er et stort fotografi av henne på omslaget, og i baksideteksten heter det at «i sin bok om sorg och försoning leder oss prästen UllaBritt Berglund vid handen i det akuta sorgarbetet, genom sorgens olika faser…». Ønsket er dermed å være en slags personlig sjelesørgerisk medvandrer og gi livstolking og råd langs sorgens mange stier i lys av kristne fortellinger og symboler og litteratur og kunst for øvrig.

  Mange vil nok oppleve at Utan mörker inget ljus fungerer som hjelp til å komme videre, mens andre kan ha behov for å distansere seg fra beskrivelser og tolkinger av sorg og livsopplevelser som de ikke kjenner seg igjen i. Hovedbudskapet dreier seg om betydningen av å forsone seg med virkeligheten og at sorgen kan vendes til noe kreativt i og mellom mennesker. Dette er sentrale begreper både psykologisk og religiøst, og forfatteren vever perspektivene sammen.

  Det er lite av tradisjonelt fagstoff om sorg, men boken er full av beretninger og assosiasjoner. Det kan av og til gjøre at vi mer fornemmer enn forstår hva som menes. Forfatteren har også en tendens til å generalisere uten de nyansene som gjerne preger mer faglige eller populærfaglige fremstillinger av sorg, og i en del avsnitt males virkeligheten med nokså bred pensel. Dette tilskriver jeg sjangeren, for dette er verken en populærfaglig bok eller en tradisjonell kristen oppbyggelsesbok, men noe midt imellom. Det finnes etter hvert en god del livshjelpslitteratur som berører psykologi, religion, filosofi, kunst osv., f.eks. bøkene til Per Arne Dahl. Det er litteratur som absolutt kan bety mye for noen mennesker, men som andre får lite ut av. Utan mörker inget ljus er innenfor denne sjangeren et velskrevet og lettlest bidrag med – slik tittelen antyder – en optimistisk grunntone.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media