De fleste sykehuspasienter har legemiddelrelaterte problemer

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Fire av fem pasienter i sykehus har legemiddelrelaterte problemer, og hver enkelt pasient har ofte flere slike problemer.

Det viser Hege Salvesen Blix i sin doktoravhandling Drug-related problems in hospitalised patients. Hun disputerte for Ph.D.-graden 27.9. 2007.

Kliniske/farmakologiske risikofaktorer og antall legemidler brukt ved innleggelse var uavhengige risikofaktorer for legemiddelrelaterte problemer. Å redusere slike problemer er viktig, siden det vil kunne føre til kortere sykehusopphold og bedre bruk av legemidler.

I studien tok kliniske farmasøyter opp problemer knyttet til legemiddelbruk i tverrfaglige team. De fleste problemene fikk sin løsning i disse teamene, som ble ledet av en lege, mens en del ble løst av den kliniske farmasøyten ved direkte kontakt med sykepleier eller pasienten selv.

Legemiddelinteraksjoner kan identifiseres ved gjennomgang ved sykehussengen eller ved computerscreening. Under én av ti av interaksjonene registrert ved computerscreening ble oppfattet som problematiske ved klinisk evaluering.

– Computerscreening overestimerer antallet klinisk viktige interaksjoner. Dette innebærer en betydelig svakhet, fordi det ikke tas hensyn til klinisk pasientinformasjon, konkluderer Blix.

En firedel av pasientene hadde betydelig redusert nyrefunksjon. Mange av disse brukte legemidler som kan skape problemer ved en slik tilstand, og ofte flere slike legemidler i kombinasjon.

– Samlet sett var det høy forekomst av legemiddelrelaterte problemer hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, sier Blix.

Anbefalte artikler