Ingen effekt av anbefalt behandling ved akutte ryggsmerter

Jens Ivar Brox Om forfatteren

Manipulasjon og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er anbefalt ved akutte ryggsmerter. En ny studie av høy metodisk kvalitet bidrar til å svekke anbefalinger gitt i nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggssmerter (1). En australsk forskergruppe randomiserte 240 pasienter til ett av fire behandlingsalternativer: NSAID-preparat, manipulasjon, NSAID-preparat pluss manipulasjon eller dobbelt placebo (2). Pasientene ble behandlet i inntil fire uker. Alle hadde fått råd av allmennlege og paracetamol før inklusjon i studien. Median tid til pasienten var smertefri varierte fra 13 til 15 dager i de fire behandlingsgruppene. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn til antall dager til smertefrihet eller funksjon. Etter 12 uker hadde 99 % av deltakerne ingen plager.

Resultatene er viktige, fordi både NSAID-preparater og manipulasjon innebærer økte kostnader for pasientene og mulig risiko for bivirkninger. Dette er hyppig brukt behandling, og i studien er det ingen effekt utover den forventede behandlingseffekt (placebo). Resultatene bidrar også til å sette spørsmålstegn ved bruken av begreper som «mekaniske ryggsmerter» og «betennelse i ryggen».

1

Lærum E, Brox JI, Storheim K et al. Nasjonale retningslinjer for korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon. Oslo: FORMI, Formidligsenheten for muskel- og skjelettlidelser/Sosial- og helsedirektoratet, 2007. www.formi.no (16.11.2007).

2

Hancock MJ, Maher CG, Latimer J et al. Assessment of diclofenac or spinal manipulative therapy, or both, in addition to recommended first-line treatment for acute low back pain: a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 1638 – 43.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler