Ingen effekt av anbefalt behandling ved akutte ryggsmerter

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Manipulasjon og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er anbefalt ved akutte ryggsmerter. En ny studie av høy metodisk kvalitet bidrar til å svekke anbefalinger gitt i nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggssmerter (1). En australsk forskergruppe randomiserte 240 pasienter til ett av fire behandlingsalternativer: NSAID-preparat, manipulasjon, NSAID-preparat pluss manipulasjon eller dobbelt placebo (2). Pasientene ble behandlet i inntil fire uker. Alle hadde fått råd av allmennlege og paracetamol før inklusjon i studien. Median tid til pasienten var smertefri varierte fra 13 til 15 dager i de fire behandlingsgruppene. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn til antall dager til smertefrihet eller funksjon. Etter 12 uker hadde 99 % av deltakerne ingen plager.

  Resultatene er viktige, fordi både NSAID-preparater og manipulasjon innebærer økte kostnader for pasientene og mulig risiko for bivirkninger. Dette er hyppig brukt behandling, og i studien er det ingen effekt utover den forventede behandlingseffekt (placebo). Resultatene bidrar også til å sette spørsmålstegn ved bruken av begreper som «mekaniske ryggsmerter» og «betennelse i ryggen».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media