Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Torleiv Ole Rognum ridder av 1. klasse

  Torleiv Ole Rognum ridder av 1. klasse

  H.M. Kongen har utnevnt Torleiv Ole Rognum (f. 1948) til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

  Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans forskningsinnsats innen krybbedød og hans formidlingsarbeid på feltet. Rognum har lyktes i å omsette forskningsresultater til praksis og slik bidratt til betydelige forbedringer av stor samfunnsmessig betydning.

  Det er også lagt vekt på Rognums innsats som rettsmedisiner og hans deltakelse i rettsmedisinsk identifiseringsarbeid ved massekatastrofer.

  Kongens gull til Kari P. Skullerud

  Kongens gull til Kari P. Skullerud

  Kari P. Skullerud (f. 1941) er tildelt H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull.

  Fylkesmann Hans J. Røsjorde i Oslo og Akershus sa ved overrekkelsen at grunnlaget for tildelingen er hennes arbeid som nevropatolog og hennes lange innsats innen undervisning og innen utvikling av moderne diagnostikk av sykdommer i nervesystemet. Spesielt gjelder det på området hjernesvulster, særlig hjernesvulster hos barn. Arbeidet har vært knyttet til strukturelle og funksjonelle forandringer i forbindelse med svangerskap og fødsel.

  Skullerud har gjort en stor innsats gjennom å utvirke kompetansespredning og videreutdanning innen fagfeltet. Hennes innsats har ikke bare vært nasjonalt innrettet, hun har i stor grad bidratt også gjennom internasjonalt fagsamarbeid. Skullerud har bygd opp den moderne nevropatologi i Norge og har gjort den alminnelig kjent og tilgjengelig, og hun har hele tiden bidratt til fagets fornyelse.

  Kvalitetsprisen 2007

  Kvalitetsprisen 2007

  Ifølge nettsidene til Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er NFAs referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid under ledelse av Janecke Thesen blitt tildelt kvalitetsprisen, som deles ut for første gang i år.

  Det var 11 kandidater til prisen, som ble utdelt på konferansen Og bedre skal det bli, arrangert av Sosial- og helsedirektoratet. Konferansen foregikk på Lillestrøm, og det var 1 000 deltakere.

  Referansegruppen for praktisk kvalitetsarbeid ble etablert vinteren 2004. Gruppen har lagt ned et betydelig arbeid for å bedre kvaliteten i allmennpraksis.

  NFA er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Foreningen har referansegrupper innen et bredt spekter av fagområder innen allmennmedisinen. En referansegruppe er sammensatt av kolleger som er interessert i fagutviklingen på det aktuelle området.

  Gruppen består av Tor Carlsen (f. 1951), Håkon Ebbing (f. 1944), Jannik Falhof (f. 1966), Marit Gjølme (f. 1972), Randi Kasin (f. 1951), Kirsti Malterud (f. 1949), Reidar Moskvil (f. 1954), Kristin Prestegaard (f. 1955) og Janecke Thesen (f. 1951) (leder). Raman Dhawan (f. 1956), Bjørnar Nyen (f. 1948) og Magne Rekdal (f. 1965) er assosierte medlemmer.

  Gruppen er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller medisinteknologisk industri.

  Referansegruppens medlemmer vil dele sin kompetanse med leserne gjennom programposter om utvalgte kliniske emner med nettsiden www.legeforeningen.no/index.gan?id=128746&subid=0 som utgangspunkt. Målgruppen er allmennpraktiserende leger. Stoffet som formidles, bygger på egen erfaring og skal være underbygd av dokumentasjon og referanser som den interesserte leser selv kan vurdere. Ingen persongjenkjennbare opplysninger skal formidles. Faglig ansvar for den enkelte programpost ligger hos forfatteren, som har brukt resten av referansegruppen som et kommentarpanel underveis i prosessen.

  Ny direktør ved Sykehuset Østfold

  Ny direktør ved Sykehuset Østfold

  Styret i Sykehuset Østfold har ansatt Leiv Kvale (f. 1949) som administrerende direktør, skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding. Kvale har siden mars 2007 vært konstituert i stillingen som administrerende direktør. Han har vært viseadministrerende direktør ved sykehuset siden 2003.

  Leiv Kvale er spesialist i anestesiologi. Fra 1983 har han hatt ulike lederstillinger – avdelingsoverlege, klinikkoverlege, divisjonsoverlege og divisjonsdirektør – før han i 2003 tiltrådte som viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

  Refvem leder av nasjonalt råd for kronisk obstruktiv lungesykdom

  Refvem leder av nasjonalt råd for kronisk obstruktiv lungesykdom

  Lungespesialist Olav Kåre Refvem (f. 1945) ved Glittreklinikken er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet til å lede det nyopprettede nasjonale råd for kronisk obstruktiv lungesykdom de neste fire årene, skriver Landsforeningen for hjerte- og lungesyke på sine nettsider. Rådet skal være støtte for myndighetene innen alle spørsmål om sykdommen, det være seg innen forebygging, behandling, forskning og rehabilitering.

  Rådet består av 20 personer med tverrfaglig bakgrunn. – Utgangspunktet for arbeidet i rådet er strategien for sykdommen, som ble lagt frem i fjor, sier Olav Kåre Refvem, som var leder i strategiarbeidsgruppen.

  Refvem har siden 1994 vært klinikkoverlege ved Glittreklinikken, de siste fem år som administrerende direktør. Han har også blant annet vært styreleder i Norsk forening for lungemedisin i fire år og leder av spesialistkomiteen i lungemedisin i åtte år. Han stiftet Forum for lungerehabilitering i 1995, der han også har vært leder siden.

  Lederskifte i Medisinsk fødselsregister

  Lederskifte i Medisinsk fødselsregister

  Stein Emil Vollset (f. 1955) er ny leder ved Medisinsk fødselsregister (MFR), skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider. Vollset tar over etter Lorentz Irgens, som har ledet og utviklet registeret de siste 25 årene.

  Registeret startet som et universitetstilknyttet prosjekt, men ble senere en egen institusjon og deretter del av Folkehelseinstituttet i 2002. I 2001 fikk registeret sin egen forskrift, noe som betyr at ansvar og oppgaver er forankret juridisk.

  Vollset tar over et solid register. Som ny leder vil han være opptatt av at dataene skal være gode, oppdaterte, relevante og tilgjengelige for både publikum, presse, forskere og forvaltning.

  – Det er også et viktig satsingsområde å kunne levere data som jordmødre og fødsels- og barneleger opplever som relevante. Dataene må være av god kvalitet. Her ligger det store utfordringer og muligheter knyttet til den pågående overgangen til elektronisk melding av fødsel fra sykehusene, forteller Vollset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media