Alle de vers til ettertanke!

Sten Erik Hessling Om forfatteren
Artikkel

Søvik, O.

Vogntog i himmelen

og 80 andre vers. 103 s. Søreidgrend: Eget forlag, 2007. Pris NOK 250

ISBN 978-82-997424-0- 5

Kollega Søvik har med Vogntog i himmelen «tatt for seg både evige og trivielle spørsmål – hele tiden med etisk bevissthet», for å sitere fra vaskeseddelen. Hvem er så målgruppen for en bok med en slik kryptisk tittel? Ved gjennomlesing er det langt mellom versene som bærer bud om at forfatteren er lege. Men dette er verdt å lese for alle som har et ønske om reflektert tankegods til å henge tankene på – og det om de aller fleste av livets aspekter.

Formatet er lite, innbindingen solid, og det er en vakker omslagsillustrasjon, vel en akvarell, av Liv Krøger. Det er ellers ikke illustrasjoner. Papiret er også av bra kvalitet, og Søviks utgivelse er god å ferdes i og egner seg til flittig bruk. Den inneholder som tittelen sier 81 vers, og jeg sier med vilje vers og ikke dikt, noe jeg tror forfatteren er enig i. Dette er egentlig ikke poesi, men prosa på de få linjer. Versene er samlet i tre bolker, og hvert vers får med få unntak plass på én side. Dette gjør teksten lettlest, men langt ifra overfladisk. Vi stopper stadig i tenksom undring når alle livets tilskikkelser blir satt under lupen, enten det er storpolitikk, Den gode stillhet, Børs og katedral eller Ti sekunder – for å ripe litt i lakken på de mange titlene. Hør bare:

Den gode stillhet

Vi ba ikke om støyskjermer

mot elvesusen

og innklaget ikke fosseduren

til myndighetene.

Bølgene mot stranden

– rytmiske som hjerteslagene –

var en del av oss selv.

Den gode stillhet

er ikke tomhet

av ikke-lyd.

Å slippe hele sommerdagen

inn gjennom vidåpent vindu

det er en god stillhet.

 

Børs og katedral

Pengevekslerne har omsider klart å jage Jesus

ut av templet

skriver Barbara Ehrenreich.

 

De ble fordrevet

for to tusen år siden

men er nå på plass igjen.

Dette egner seg svært så bra til høytlesing rundt det gode bord, til å hente poenger til foredrag og til å gi et utropstegn til taler ved de sosiale begivenheter vi måtte involveres i. Men først og fremst vil det bidra til å gi livets allehånde spørsmålstegn etisk klangbunn. Anbefales på det varmeste som en gave til oss selv og andre vi vil glede med verdifulle stoppesteder.

Anbefalte artikler