Spesialistutdanning og pasientsikkerhet på dagsordenen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Hvilke veivalg står vi overfor i fremtidens spesialistutdanning, og hvordan skal helsetjenesten ivareta pasientenes sikkerhet?

Dette var noen av spørsmålene som ble reist da representanter for de fagmedisinske foreningene i Legeforeningen møttes til konferanse på Gardermoen i november. Forskning, serviceprosjekt og ny visuell profil i Legeforeningen var også blant temaene som ble tatt opp.

Jannicke Mellin-Olsen, leder av FaMe (gruppen som representerer de fagmedisinske foreningene i landsstyret) orienterte om vedtaket som lå til grunn for etableringen av FaMe og fortalte om det arbeidet gruppen har gjort så langt. Etter organisasjonsendringen i Legeforeningen er det nå 44 fagmedisinske foreninger som alle er knyttet til en spesialitet. Disse fikk etter vedtak i landsmøtet i mai 2007 totalt 20 representanter i landsstyret for 2008, og vil alle være representert i FaMe. FaMe ble etablert i 2002 da det under landstyremøtet ble et tettere samarbeid mellom landsstyrerepresentantene fra spesialforeningene. Samarbeidet ble enda tettere i forbindelse med organisasjonssaken der målet var å styrket faget i Legeforeningen.

– Selv om vi har til dels ulike interesser, så har vi fordeler av å stå sammen og det er nyttig å bryne oppfatninger på tvers av faget, sa Mellin-Olsen og fortalte at de stadig oftere også brukes som referansegruppe i saker som gjelder faget.

Anbefalte artikler