Internasjonal forskning på hjertesvikt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Pasientene i CORONA-studien ble rekruttert fra 371 sykehus i 21 land i Europa og Sør-Afrika.

Styringskomiteen for studien var bredt sammensatt, med representanter for alle deltakernasjonene. Den omfattet klinikere med spesiell interesse for hjertesvikt, epidemiologer og statistikere. Professor emeritus John Kjekshus (f. 1936) var leder for styringsgruppen, overlege Lars Gullestad (f. 1951) var vitenskapelig ansvarlig for de norske sentrene. Begge er tilknyttet Hjerteavdelingen ved Rikshospitalet.

Anbefalte artikler