Nytt register for malignt melanom

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En arbeidsgruppe med representanter fra Norsk melanomgruppe og Kreftregisteret har gått sammen for å opprette et nytt behandlings- og kvalitetsregister for malignt melanom. Gjennom dette registeret vil forskere lettere få oversikt over og kvalitetssikret diagnosesetting og behandling. Det vil bli lettere å se forskjeller i behandlingspraksis og overlevelse, og en slik oversikt vil medvirke til at pasientene får best mulig behandling.

  For at registeret skal bli velfungerende, er man avhengig av et godt samarbeid med alle aktuelle faggrupper. Arbeidsgruppen har laget et nytt skjema for melding av malignt melanom. Dette skjemaet vil erstatte Melding til Kreftregisteret – solide svulster (av 1.1. 2003) for denne tumorformen. Begrunnelsen er at skjemaet har vært lite egnet for malignt melanom. Flere andre krefttyper har også fått sitt eget meldingsskjema.

  Det nye skjemaet foreligger i elektronisk form og er bedre tilpasset den digitale virkelighet, med menyer som aktiveres etter hvilken type melding det er snakk om. Skjemaet er også tilgjengelig på papir. Alle nye sykdomsmanifestasjoner og behandlinger skal meldes. Dette er forklart nøye i veilederen. Skjemaet er utprøvd ved flere avdelinger og kan tas i bruk fra 1.1. 2008. Hvert skjema inneholder en veiledning og en oppdatert kortversjon av TNM-klassifikasjonen for malignt melanom. I løpet av 2008 vil det bli mulig å fylle inn opplysningene rett i skjemaet og laste opp opplysningene til Kreftregisteret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media