Vil hindre stigmatisering

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har nylig besøkt Sør-Afrika for om mulig å utvikle et samarbeid mellom den sørafrikanske legeforeningen og Den norske legeforening.

Møtet var et oppfølgingsmøte etter at Legeforeningen for ca. ett år siden deltok på Verdens legeorganisasjons (WMA) møte i Sør-Afrika.

Den sørafrikanske legeforeningen ønsker å starte et pilotprosjekt som går ut på at hver allmennpraktiserende lege i Sør-Afrika nå skal ta hånd om 100 HIV-positive pasienter hver. HIV-pasienter må i dag oppsøke egne testestasjoner for å teste seg for sykdommen. Disse er ofte plassert langt fra hjemmet og bidrar også til stigmatisering av pasientene. Den sørafrikanske legeforeningen ønsker gjennom dette prosjektet å sette fokus på menneskerettigheter ved at allmennlegene i distriktene skal foreta testing og følge opp pasientene.

– Det er et arbeid som kan ha både et faglig og et etisk aspekt og menneskerettsaspekt, sier Terje Vigen, Legeforeningens generalsekretær. – Tanken er at Legeforeningen bl.a. skal bistå dem ved å motivere legene, sier Vigen. – Men de ønsker også økonomisk bistand. Vi har derfor hatt en dialog og diskusjon med den norske ambassaden i Sør-Afrika, som har sagt seg interessert i å være med å yte økonomisk bistand til prosjektet, forteller generalsekretæren. – Ikke alle de HIV-positive har tilgang til helsetjenester. Det er stor variasjon mellom de sentrale områdene og landsbygda, og i et av de fattigste områdene er det kun én klinikk som betjener 50 000 mennesker. Klinikken har én lege som er til stede én dag per måned, sier han.

– Det sørafrikanske helsevesenet står overfor mange utfrodringer når det gjelder rett til helse, men det som er viktig er at den sørafrikanske legeforeningen nå tar fatt i en av de mest sårbare gruppene, sier Eline Thorleifsson, leder for Legeforeningens menneskerettighetsutvalg. – Legeforeningen er glad for å kunne bidra med den kompetansen vi besitter på dette området, sier hun. Hun deltok på møtet sammen med Terje Vigen og menneskerettighetsutvalgets sekretær Bjørn Oskar Hoftvedt.

Anbefalte artikler