Jobber for rammeavtale i Afghanistan

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Forsvaret og Legeforeningen ble nylig enige om en ordning for å dekke behovet for traumekirurgisk kompetanse i Afghanistan fra 20. november i år til 1. april neste år.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen og legepresident Torunn Janbu har drøftet tiltak for å bedre rekrutteringen av leger til Afghanistan. Foto Ellen Juul Andersen

Legeforeningen organiserer en ordning med 10 – 12 leger som rullerer på å dekke det kirurgiske behovet i Afghanistan frem til 1. april. – Legeforeningen ble bedt om bistand til å skaffe denne kompetansen i forrige uke. Nå har vi sammen løst et akutt problem. Vi legger også opp til et samarbeid med Forsvaret fremover for å bidra til tilgang på leger på lengre sikt, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Legene som nå reiser ut, kommer fra flere forskjellige sykehus, men alle har solid kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet. Avtalen kom i stand etter at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen inviterte Legeforeningen til et møte som en følge av medieoppslagene om legemangelen i den norske styrken i Afghanistan. Ministeren ønsket å drøfte ulike tiltak for å bedre rekrutteringen. Legeforeningen forhandlet med Forsvaret om en ordning, og på vegne av en gruppe leger om deres arbeidsbetingelser.

– Dette handler om flere forhold enn lønn. Det handler om forsikring, koordinering, faglig innhold, erfaringsoverføring og om fraværsdekning. I en mer langsiktig avtale må vi også se på faglig merittering, trygghet i forhold til stilling i Norge og sosial tilrettelegging for familien som er hjemme, sier Janbu. Legeforeningen var også i direkte kontakt med forsvarsministeren under forhandlingene. Neste steg blir å se på en rammeavtale for legetjeneste i Afghanistan.

Den norske styrken i Afghanistan skal være oppsatt med sju leger, men har inntil nå bare hatt to-tre på plass. Oberstløytnant Jørn Erik Berntsen, som er leder for stabiliseringsstyrken i Maymaneh, anslo overfor NTB da problemet ble omtalt i mediene, at de hadde hatt kirurg i leiren over «halve tiden» det siste halvåret.

Forsvarsdepartementet varslet at de ville gå spesifikt ut mot noen helseforetak for å prøve å skape interesse blant leger for å inngå avtaler med Forsvaret. Forsvarets sanitet har allerede inngått en avtale med Ullevål universitetssykehus om et opplegg hvor de til sammen ansetter seks kirurger/ortopeder og to anestesiologer som skal være noen måneder per år utenlands, mens de har arbeidssted og tjenestetid ved sykehuset seks måneder i året. Opplegget skal sikre at de holder ved like og videreutvikler sine ferdigheter mellom utenlandsoppholdene.

Forsvarets sanitet gikk så inn for å lage en tilsvarende avtale med Universitetssykehuset Nord-Norge, om å inkludere fire leger, to kirurger og to anestesileger.

Helseminister Sylvia Brustad forsikret nylig overfor Aftenposten at det er nok norske spesialister å ta av, men tilføyde at hun selvfølgelig ikke kan beordre noen. Hun ønsker imidlertid å bidra til et system der norske sykehusleger etter en rotasjonsordning kan gjøre en innsats i Afghanistan.

– Det må bli mer meritterende for leger å gå inn i slik tjeneste, uttalte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anbefalte artikler