Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Ved CT-kolografi oppdages de fleste store polypper, men metoden er svak ved mindre polypper. Det viser en metaanalyse.

Det er usikkert hvor nøyaktig CT-kolografi er til å oppdage polypper i tykktarmen, ettersom det er stor spredning studiene imellom. I en metaanalyse har man nå sett på metodens diagnostiske treffsikkerhet. Analysen omfattet ca. 30 studier (1).

Sensitiviteten var størst for polypper > 10 mm (sensitivitet 0,8), mindre for polypper på 6 – 10 mm (0,6) og lavest for polypper < 5 mm (0,5). Det var ingen forskjell i diagnostisk treffsikkerhet mellom to- og tredimensjonal CT-kolografi. For polypper > 5 mm hadde endoskopi bedre diagnostisk terskel enn CT-kolografi.

– CT-kolografi fremstilles som en skånsom, pasientvennlig og sikker metode for diagnostikk av kolorektale polypper, sier assistentlege Michael Bretthauer ved Gastromedisinsk avdeling, Rikshospitalet.

– Denne vel gjennomførte metaanalysen viser, ikke uventet, at muligheten for å oppdage polypper ved CT-kolografi er best når det dreier seg om store polypper og dårlig når polyppene er under 10 mm i diameter. Selv den høyeste sensitiviteten for pasienter med store polypper innebærer at nesten hver femte person med en høyrisikolesjon overses med CT-kolografi, sier han.

– Man må også ta i betraktning at for pasientene er CT-kolografi like plagsomt som koloskopi og krever samme belastende tarmtømmingsregime. Dessuten kan man bare diagnostisere polypper med denne metoden, ikke fjerne dem.

Det virker derfor opplagt at CT-kolografi ennå ikke egner seg som metode for befolkningsscreening for kolorektal kreft eller forstadier til slike kreftformer. Resultatene bekrefter også at røntgen colon er meget lite egnet til å oppdage kolorektale polypper og ikke lenger bør brukes på denne indikasjonen, sier Bretthauer.

Anbefalte artikler