Økt suicidrate hos kvinnelige leger

Medisinsk nytt Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Suicidraten hos kvinnelige leger er dobbelt så høy som hos andre kvinner. Det viser en studie fra USA.

  En rekke studier gjennom mange år har vist at det hos leger er forhøyet selvmordsrate (1). Det gjelder også i Norge (2). Nå har amerikanske forskere analysert data fra 26 amerikanske delstater for perioden 1984 – 92 (3). De sammenliknet suicid hos leger, tannleger og personer i andre yrker. 203 legesuicid ble identifisert.

  Suicidraten var høyere hos hvite kvinnelige leger enn hos andre amerikanske kvinner i lønnet arbeid (SRR 2,4). For hvite mannlige leger og tannleger var suicidraten imidlertid lavere enn i sammenlikningsgruppen (henholdsvis 0,8 og 0,7). Hos eldre hvite mannlige leger og tannleger var imidlertid suicidraten forhøyet.

  Resultatene samsvarer med norske studier, som har vist at suicidraten hos kvinnelige leger fremdeles er høyere enn hos andre kvinner (2). Den amerikanske studien omfattet noen få år, mens vi i Norge har studert dette over en 40-årsperiode. De norske tallene viser at også selvmordsraten for kvinnelige leger er på vei nedover.

  Studien fra USA antyder at selvmordsraten hos eldre leger er forhøyet. Også dette samsvarer med norske tall. Selvmordsratene for norske leger økte med alderen. I den øvrige befolkning var mønsteret annerledes, her var selvmord hyppigst i aldersgruppen 40 – 60 år. Trolig er det både en alderseffekt og en kohorteffekt, dvs. at selvmordsraten stiger med alderen, men også at selvmordsratene er forhøyet i eldre årskull av leger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media