Endringer i antibiotikaforbruk hos barnehagebarn i Oslo

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2924 – 6

  I nr. 22/2007 s. 2925 var det feil tall i de to siste kolonnene i tabell 2. Riktig tabell skal være:

  Tabell 2

  Antall og type infeksjoner hos barna i 2006 sammenliknet med 2000

  Type infeksjon

  År 2000 (N = 563)

  År 2006 (N = 605)

  Barn med infeksjoner

  Totalt antall infeksjoner

  Barn med infeksjoner

  Totalt antall infeksjoner

  n (%)

  n (%)

  Forkjølelse

  481 (85)

  1 906

  519 (85)

  1 914

  Ørebetennelse

  202 (36)

  414

  158 (26)

  280

  Halsbetennelse

  149 (27)

  287

  145 (24)

  225

  Bihulebetennelse

  13 (2)

  14

  6 (1)

  7

  Bronkitt

  72 (13)

  127

  47 (8)

  79

  Lungebetennelse

  68 (12)

  82

  38 (6)

  44

  Øyeinfeksjon

  231 (41)

  371

  252 (42)

  409

  Mage-tarm-infeksjon

  354 (63)

  634

  305 (50)

  544

  Sårinfeksjon

  48 (9)

  65

  38 (6)

  73

  Urinveisinfeksjon

  30 (5)

  49

  Totalt antall

  548 (97)

  3 900

  586 (97)

  3 624¹

  [i]

  [i] ¹  Uten urinveisinfeksjoner: 3 575

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media