Endringer i antibiotikaforbruk hos barnehagebarn i Oslo

Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2924 – 6

I nr. 22/2007 s. 2925 var det feil tall i de to siste kolonnene i tabell 2. Riktig tabell skal være:

Tabell 2  Antall og type infeksjoner hos barna i 2006 sammenliknet med 2000

Type infeksjon

År 2000 (N = 563)

År 2006 (N = 605)

Barn med infeksjoner

Totalt antall infeksjoner

Barn med infeksjoner

Totalt antall infeksjoner

n (%)

n (%)

Forkjølelse

481 (85)

1 906

519 (85)

1 914

Ørebetennelse

202 (36)

414

158 (26)

280

Halsbetennelse

149 (27)

287

145 (24)

225

Bihulebetennelse

13 (2)

14

6 (1)

7

Bronkitt

72 (13)

127

47 (8)

79

Lungebetennelse

68 (12)

82

38 (6)

44

Øyeinfeksjon

231 (41)

371

252 (42)

409

Mage-tarm-infeksjon

354 (63)

634

305 (50)

544

Sårinfeksjon

48 (9)

65

38 (6)

73

Urinveisinfeksjon

30 (5)

49

Totalt antall

548 (97)

3 900

586 (97)

3 624¹

[i]

[i] ¹  Uten urinveisinfeksjoner: 3 575

Anbefalte artikler