Kostbar mangel på reiseforsikring

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2007 fremheves kostnadene ved behandling i USA og hvilket godt trygdesystem vi har i Norge (1). Europeiske Reiseforsikring blir nevnt fordi den uheldige legen som ble syk i USA, ikke var blitt tilbudt forsikring hos selskapet grunnet høy alder.

  Til dette er å si: Alle kunder i Europeiske kan beholde sin reiseforsikring så lenge de vil. Alderen har ingen betydning. Faktisk er det slik at prisen er uavhengig av alder. Legen som forteller om sin opplevelse i USA som kostet ham dyrt, kan ikke ha noen eksisterende eller løpende forsikringer i Europeiske eller If. Hadde han hatt det, ville han uten problemer ha fått tegnet reiseforsikring for opphold i USA selv om han hadde fylt 75 år.

  Europeiske får fra tid til annen henvendelser fra personer over 75 år som ikke tidligere har vært kunder i selskapet og som ønsker å tegne reiseforsikring. Om dette skyldes at andre forsikringsselskaper har restriksjoner overfor egne kunder over 75 år, er usikkert. Når eldre over 75 år som ikke er kunder i Europeiske eller If henvender seg til oss, ber vi dem kontakte det selskapet de tidligere har vært forsikringskunde i. Vi synes ikke det er riktig at vi skal forsikre disse kundene når andre forsikringsselskaper ikke lenger ønsker det pga. høy alder. Dette ville ha medført store økonomiske konsekvenser for dem som allerede har et løpende kundeforhold i Europeiske.

  Artikkelen belyser på en god måte hvor kostbart relativt bagatellmessig sykdom kan bli i USA. Hvert år har Europeiske flere saker i USA med utgifter på over 1 million kroner. Skjer det noe alvorlig, er det viktig å ha en reiseforsikring som også gjelder når man når en viss alder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media