Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Pernille Nylehn

I dette nummeret

Nyheter

Anne Forus
Torben Wisborg
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Erlend Hem
Åslaug Helland
Trine B. Haugen
Oda Riska

Medisin og vitenskap

Jørund Straand
Inger Johanne Christensen
Anny Aasprang
John Roger Andersen
Nils Sletteskog
Villy Våge
Per Bergsholm
Gerd Karin Natvig
Inger Sofie Samdal Vik
Kjell Skaug
Olav Dalgard
Tore W. Steen
Gunnar Hoddevik
Synnøve Bergheim
Carl Ditlef Jacobsen
Fredrik Clausen
Jørund Straand
Jarle Jortveit*
Torstein Gundersen
Synnøve Emblem Holte
Harald Brunvand
Eystein Sverre Husebye
Yvonne Lundberg Giwercman
Johan Svensson

Perspektiv og debatt

Ulf E. Kongsgaard
Torgeir Bruun Wyller
Harald Breivik
Torben Ianssen
Hans Ivar Hanevik
Ernst Bjerke
Erlend Hem
Per E. Børdahl
Anne Thora Grammeltvedt
Ernst Bjerke
Erlend Hem
Per E. Børdahl
Petter Urdal
Olav Sandstad
Else Marit Løberg
Kari Bente Foss Haug
Ivar Sønbø Kristiansen
Mette Salomonsen
Tove Solum
Bjørn Hofmann
Inger Johanne Kjørven Skarpaas
Marit Fjellhaug Nylund
Åslaug Flo
Raida Ødegaard
Jan Ivar Røssberg
Jøran Hjelmesæth

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Lisbet T. Kongsvik
Einar Espolin Johnson

Oss imellom

Noralv Breivik
Torvald Haavik
Torgeir Haugen
Linn Beate Skogholt
Marius Johansen
Johan K. Stanghelle
Nils Hjeltnes
Jan Berstad
Svend Rand-Hendriksen

På tampen

Karin Sveen