I. Sønbø Kristiansen svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mitt usagn om at «bedre samhandling med primærhelsetjenesten synes å være nøkkelen» til færre korridorpasienter ved St. Olavs Hospital var basert på et foredrag holdt av Rolf Windspoll. Han la der vekt på samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste og på tiltak i Trondheim kommune. Etter hva jeg forstår, har antall korridorpasienter gått ned både ved Medisinsk klinikk og ved sykehuset som helhet i 2007. Antall ferdigbehandlede pasienter har økt ved Medisinsk avdeling, men gått ned for sykehuset som helhet. Det sentrale er vel at det samlede antall korridorpasienter har blitt lavere samtidig som sykehuset har redusert så vel sengetall som budsjett. En slik endring kan ikke skje uten medvirkning fra sykehusets leger, og det fortjener de honnør for!

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media