()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For lite av det ribosomale proteinet RPS14 kan være årsaken til myelodysplastisk syndrom 5q-.

  Myelodysplastiske syndromer forårsakes av mutasjoner i hematopoetiske stamceller og resulterer ofte i cytopenier. En subtype av myelodysplastiske syndromer kalles 5q--syndromet, og er karakterisert ved tap av q31 – 33-segmentet på kromosom 5. Hvilke gener som er involvert, har ikke vært kjent. Nye forskningsresultater tyder på at såkalt haploinsuffisiens av tumorsuppressorgenet RPS14 er viktig for utviklingen av 5q--syndromet (1).

  Forskergruppen undersøkte 40 gener lokalisert i det området som var tapt på kromosom 5. Ingen av disse hadde tap av begge allelene. Når tap av kun ett allel medfører for lav produksjon av proteinet, kalles dette haploinsuffisiens. Forskerne benyttet deretter teknologi basert på RNA-mediert interferens (RNAi) og fant redusert produksjon av det ribosomale RPS14-proteinet etter tap av ett allel i cellestudier.

  – Ebert og medarbeidere har vist at RPS14-genet er viktig i utviklingen av 5q-syndromet ved å vise at delvis tap i funksjonen av proteinet kan gi 5q--syndromet, sier overlege Ingunn Dybedal ved Seksjon for blodsykdommer, Rikshospitalet.

  – Deres funn har åpnet for å studere syndromets patogenese nærmere. Gruppen har også identifisert en blokkering i danningen av preribosomalt RNA i de RPS14-defekte cellene. Disse forandringene er funksjonelt ekvivalente med defekten ved Diamond-Blackfans anemi og forbinder molekylær patofysiologi ved 5q--syndromet med et medfødt beinmargsviktsyndrom. Disse funnene åpner for bedre forståelse av begge tilstander.

  Identifikasjonen av RPS14 som sentral i patogenesen, kan kanskje vise seg å muliggjøre skreddersydd behandling av 5q--syndromet ved direkte manipulering av suppressorgenet, sier Dybedal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media