Legeforeningen i mediene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehus-krisen var tema på Holmgang på TV2 onsdag 30. januar. Blant spørsmålene som ble stilt var hvorfor det aldri blir slutt på krisen i sykehus-Norge. – Vi opplever en unison fortvilelse fordi vi ikke har rammer nok til å betjene pasientene, sa Olaug Villanger, foretakstillitsvalgt ved Rikshospitalet. – Det er beinharde krav og løsningsforslagene innebærer at det går utover pasientene. Konsekvensene blir bl.a. at færre pasienter blir behandlet, at køene blir lengre og at 30 – 40 legeårsverk vil forsvinne, sa hun.

  TV2-Holmgang 30.1. 2008

  Legeforeningen er kritisk til at folk får stadig flere muligheter til å teste helsen uten å gå til lege. Legepresidenten gir i et oppslag i Dagbladet klart uttrykk for at det er fastlegene som har kunnskapen og kompetansen som må til for å gi pasienter trygge råd og god veiledning. Bakgrunnen for uttalelsene er at apotekene nå ikke lenger bare vil selge legemidler, men også ønsker å tilby en rekke helsetjenester. Torunn Janbu understreker at det må være et tydelig skille mellom dem som behandler pasienter og de som selger medikamenter.

  Dagbladet 4.2. 2008

  Torunn Janbu deltok også i en debatt med Kai Finsnes, administrerende direktør i Apotekerforeningen, i Dagsnytt 18 på NRK P1 mandag 4. februar, om samme sak. Apotekerforeningen ønsker å tilby helsetjenester på et lavterskelnivå i langt større grad enn tidligere.

  NRK-Dagsnytt 18 4.2. 2008

  Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Ullevål universitetssykehus, Per Meinich ble intervjuet på NRK Dagsrevyen, mandag 4. februar. Han hadde regnet ut at kostnadsveksten i sykehusene er nesten dobbelt stor som tilskuddet fra myndighetene. Sykehusene har et underskudd på 1,5 milliarder, og det reelle beløpet de må kutte vil være på 3,3 milliarder kroner. Meinich etterlyste politikernes vilje til å komme med klare prioriteringer. Thomas Small, ansatterepresentant for Legeforeningen ved Ullevål universitetssykehus, mente kuttene ikke var tilstrekkelige konsekvensutredet, og at dette ville kunne gå ut over pasientene.

  NRK-Dagsrevyen 4.2. 2008

  Per Meinich og Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved Ullevål universitetssykehus, etterlyste i Aftenposten torsdag 7. februar en debatt om prioriteringer. – Legene blir stadig pålagt andre oppgaver enn pasientbehandling, samtidig som det forventes at alle pasienter skal få hjelp til alt, sier de to til avisen.

  Aftenposten 7.2. 2008

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media