Hvordan stoppe fedmeepidemien?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Branca, F

  Nikogosian, H

  Lobstrein, T

  The challenge of obesity in the WHO European region and the strategies for response

  232 s, tab, ill. København: WHO Europe, 2007. Pris CHF 70

  ISBN 978-92-890-1408-3

  Nye norske data viser at hver femte nordmann er fet, og hver femtiende nordmann kan være sykelig fet. Det er derfor viktig at leger har gode kunnskaper om årsaker til fedme, forebygging og behandling.

  Målgruppen for denne boken er alle med interesse for fedme inkludert helsepersonell, politikere, vitenskapelige miljøer og pasientorganisasjoner. Den inneholder en samling artikler som er utarbeidet av eksperter innen folkehelse, ernæring og medisin som bakgrunnsmateriale for en ministerkonferanse om fedme som ble arrangert i Istanbul i november 2006. Hensikten med boken er å videreformidle de viktigste konklusjonene fra dette møtet. Den er formet som en handlingsplan og inneholder retningslinjer som man håper kan bidra til å stoppe økningen av fedme hos barn og dempe fedmeepidemien i løpet av de neste ti årene.

  Boken består av 23 kapitler. Den starter med et kapittel om prevalenstall og helsekonsekvenser av fedme og avslutter med et kapittel med råd om hvordan gjennomføre de politiske prosesser som er nødvendig for endring. Den er lettlest, skrevet på engelsk, men inneholder en god del detaljer som ikke er like interessante for alle. Den egner seg best som oppslagsbok, og de enkelte kapitler kan med fordel lesses uavhengig av hverandre. Hvert kapittel starter med en faktaramme som inneholder hovedbudskapene.

  Både økonomiske, etiske og helsemessige argumenter brukes for å understreke hvorfor fedmeepidemien må tas alvorlig. Det gis også relativt konkrete råd om hva som må til for i første omgang å stoppe økningen av antall fete, og deretter reversere denne tendensen. Spesielt viktig er det nå å sette søkelys på og prioritere barn og unge. Det understrekes at konkrete tiltak må iverksettes på alle plan; nasjonalt, i lokalsamfunnet, i skolen, på jobben, i næringslivet og i helsevesenet. Dette krever en samlet innsats fra beslutningstakere innenfor politikk, næringsliv, helsevesen og forskning, og alle disse burde derfor lese boken. Publikasjonen er fritt tilgengelig for nedlasting fra Internett: www.euro.who.int/document/E90711.pdf

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media