Bedre likestilling i akademia

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øremerking av vitenskapelige stillinger til kvinner var blant temaene da Torunn Janbu, president i Legeforeningen, og Christl Kvam, leder i Akademikerne, i januar møtte statsrådene Tora Aasland og Manuela Ramin-Osmundsen.

  – Akademikerne har lenge satt søkelyset på den manglende likestillingen innen akademia. Innen stadig flere fagområder er det flest kvinnelige studenter, uten at dette gjenspeiles blant de vitenskapelige ansatte, sier Torunn Janbu. Hun forteller at Akademikerne hadde en rekke forslag og innspill til statsrådene. – Blant annet rettet vi oppmerksomheten mot behovet for tiltak som ikke stigmatiserer kvinner, og betydningen av kjønnsbalanserte bedømmingskomiteer ved ansettelse av professorer. Vi mener også at vurderingene fra vitenskapelige bedømmelseskomiteer ikke bør rangeres, og vi ønsker tiltak for å bistå kvinner i planlegging og gjennomføring av en akademisk karriere, sier hun.

  Akademikerne vil som oppfølging av møtet, gå i dialog med «Kvinner i forskning» om hvordan de foreslåtte tiltakene konkret kan settes ut i livet.

  I tillegg til Akademikerne var Kvinner i Forskning, Norsk Studentunion, Forskerforbundet og Likestillings- og diskrimineringsombudet invitert til møtet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media