Rimeligere å bruke Norsk Helsenett

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legekontorene vil nå i snitt få redusert den månedlige bruksavgiften på Norsk Helsenett med 400 kroner. Man vil også kjøre et eget prosjekt for å se på behovet til psykiaterne.

  Mette Vestli og Torunn Janbu undertegnet avtalen som gir legekontorene redusert bruksavgift på Norsk Helsenett. Foto Cecilie…
  Mette Vestli og Torunn Janbu undertegnet avtalen som gir legekontorene redusert bruksavgift på Norsk Helsenett. Foto Cecilie Bakken

  Nye legekontor som vil knytte seg opp mot nettet, kan gjøre dette for 8 000 kroner som kjøres som kampanjepris for 2008. Det er elementer i den nye avtalen mellom Norsk Helsenett (NHN) og Legeforeningen, som nylig ble undertegnet.

  Torunn Janbu er fornøyd med at prisen er redusert og er opptatt av at avtalespesialistene er ivaretatt i ordningen. Det anslås at nærmere 90 % av allmennlegene nå er tilknyttet Norsk Helsenett.

  – Det blir nå viktig å få opp trafikken på nettet. Sykehusene må kobles opp slik at de kan kommunisere og sikre god meldingsutveksling med alle. Det er en utfordring å sikre at helseforetakene og også NAV kommuniserer elektronisk, sier hun.

  Helseministeren har også vært tydelig i sine krav til helseforetakene om at de skal legge til rette for elektronisk kommunikasjon.

  Hjemmekontorløsning

  Hjemmekontorløsning

  Mette Vestli, administrerende direktør i Norsk Helsenett, understreker særlig prisreduksjonen og hjemmekontorløsning som viktig utvikling de siste månedene.

  For NHN-Basis, variant lav, blir den nye prisen 1 190 kroner i måneden, mens variant høy går ned til 1 750 kroner. For de vanligste NHN-Flex må legekontorene heretter betale mellom 1 450 kroner og 3 290 kroner i måneden avhengig av hvilke tjenester legekontoret benytter, også det er en reduksjon. Norsk Helsenett oppgir at årsaken til at de kan senke prisene blant annet er at antall kunder stiger, og at standardisering av tjenester og teknologi gir stordriftsfordeler. Standardprisen for tilknytning vil forøvrig reduseres fra 20 000 kroner til 15 000 kroner.

  Norsk Helsenett utviklet for noen måneder siden en hjemmekontorløsning, som nå testes ut av flere allmennleger. Leger kan da jobbe hjemmefra og likevel få tilgang til journalsystemet på en sikker måte gjennom PKI-løsningen som allerede er i bruk ved de fleste legekontor.

  Psykiaternes behov

  Psykiaternes behov

  Både lederen av Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) og Allmennlegeforeningen (Af) har deltatt i forhandlingene om ny avtale med Norsk Helsenett, sammen med sekretariatet i Legeforeningen. Det meste videreføres, men et nytt punkt i avtalen omhandler psykiatere. Flere psykiatere har meldt at de føler at behovet for Norsk Helsenett er på et annet nivå enn for øvrige avtalespesialister og allmennlegene. En psykiatripraksis kan for eksempel ha en annen volumprofil på henvisninger, resepter, epikriser osv., enn en allmennlegepraksis. Da avtalespesialistene fikk redusert oppkoblingsavgift i 2007, meldte få psykiatere seg. I 2008 skal det derfor kjøres et eget prosjekt hvor en gruppe psykiatere kobles gratis opp til Norsk Helsenett for å se på bruk og behov for denne gruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media