Mamma- og para-/tyreoideakirurgi?!

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spesialitetsbetegnelser bør i størst mulig grad være forståelige for folk flest.

  Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet en ny grenspesialitet under generell kirurgi for å sikre kvaliteten på brystkirurgi og kirurgisk behandling av sykdommer i thyreoidea og parathyreoidea. Grenspesialiteten har fått betegnelsen mamma- og para-/tyreoideakirurgi (1).

  For folk flest er denne betegnelsen uforståelig, og skrivemåten, med bindestrek og skråstrek og uten h-en i thyreoidea, nokså spesiell. Betegnelsen er heller ikke i tråd med praksis for andre spesialitetsnavn: I Norge har vi en lang (og god) tradisjon for å velge forståelige og norske spesialitetsbetegnelser der dette er naturlig. Derfor heter det bl.a. spesialist i barnesykdommer (ikke i pediatri), øyesykdommer (ikke oftalmologi) og fødselshjelp og kvinnesykdommer (ikke obstetrikk og gynekologi).

  Den nye fagmedisinske foreningen som er etablert i forbindelse med den nye grenspesialiteten, har tatt navnet Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi (2). Denne betegnelsen, bryst- og endokrinkirurgi, har også sine svakheter, men er langt å foretrekke fremfor departementets konstruksjon og burde vært navnet på den nye grenspesialiteten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media