Må se fagområdene på tvers

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er viktig å se på hvordan endringer i ett fagområde påvirker andre, og å se på akuttfunksjonene i de store omstillingene på sykehusene i Helse Sør-Øst RHF.

  Rolf Kirschner, Jannicke Mellin-Olsen FaMe-gruppen og Jeanette Koht diskuterer omstillingene i Helse Sør-Øst RHF. Foto…
  Rolf Kirschner, Jannicke Mellin-Olsen FaMe-gruppen og Jeanette Koht diskuterer omstillingene i Helse Sør-Øst RHF. Foto Cecilie Bakken

  Det mente de fagmedisinske foreningene da de møttes i Oslo for å diskutere de store omstillingene som sykehusene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold står overfor. Helse Sør-Øst RHF oppgir at hensikten er å utnytte ressursene bedre og sørge for at tjenestene blir bedre samordnet. Man kjører også en egen «hovedstadsprosess».

  De fagmedisinske foreningene var opptatt av å se på konsekvenser av omstillingene på tvers av fagområdene, og at endringer i funksjoner og fagmiljøer på et sykehus, vil få ringvirkninger også for andre spesialiteter og funksjoner. Mange tok opp utdanningen av spesialister og kravene til antall utførte prosedyrer og vakttjeneste, og hva det ville medføre hvis akuttfunksjoner ble samlet på enkelte sykehus. Flere mente prosessene ville bli mangelfulle fordi mange fagområder ikke var representert på dialogkonferanser Helse Sør-Øst RHF hadde invitert til i februar.

  Foreningene var bekymret for det høye tempoet i prosessen. Torunn Janbu, president i Legeforeningen, påpekte at det vil bli en stor utfordring.

  – Omstilling krever tid og har kostnader. Fagmiljøene må involveres bredt dersom endringer ikke skal gå ut over både pasienttilbud, utdanning og kompetansen innen faget, sier hun.

  Janbu er opptatt av at mange fagområder vil bli stilt overfor store omstillinger.

  – Legeforeningen har organisert et bredt prosjekt hvor de fagmedisinske foreningene vil kunne delta aktivt og påvirke prosessen. For flere fagmedisinske foreninger er det også behov for egne «hovedstadsgrupper» på sitt fagområde. Legeforeningen koordinerer arbeidet og kontakten med Helse Sør-Øst RHF, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media