Nyttig veileder i vanskelig landskap

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pane, A

  Burdon, M

  Miller, NR.

  The neuro-ophthalmology survival guide

  424 s, ill. Edinburgh: Elsevier Mosby, 2007. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-723-43405-4

  Denne boken bør finnes på ethvert øyelegekontor, men også andre leger kan ha stor nytte av den i sitt daglige arbeid.

  En styrke er at den tar utgangspunkt i symptomene. Deretter omtales funn ved kliniske undersøkelser, anbefalte supplerende undersøkelser, årsaker samt mulige differensialdiagnostiske overveielser, og temaene avsluttes med et utmerket behandlingskart. Hvert kapittel omtaler et spesifikt klinisk symptom: synsnedsettelse, dobbeltsyn, forbigående synstap, opplevelse av unormale bevegelser av omverdenen, ulike pupillestørrelser, nedhengende øyelokk, svakhet og spasmer i ansiktet, samt smerter rundt og i øyet. Et eget kapittel er viet ikke-organisk synstap.

  Det første kapitlet gir 20 «gylne regler» som hjelp for å unngå de vanligste og farligste muligheter for feildiagnoser.

  Til tross for bokens beskjedne omfang, er den rikelig illustrert. Spesielt vil jeg anbefale omtalen av dobbeltsyn, hvor teksten er supplert med meget gode illustrasjoner, både av øyebevegelser og de aktuelle nevroradiologiske funn. Det finnes også en nyttig og detaljrik oversikt over de forksjellige synsfeltdefektenes lokalisasjonsverdi.

  Forfatterne er fra tre kontinenter; Australia (Pane), Europa (Burdon) og USA (Miller). Den mest kjente er sistnevnte, nevrooftalmolog ved Johns Hopkins. Han har vært redaktør for de siste utgavene av «nevrooftalmologiens bibel» Walsh & Hoyt’s Clinical neuro-ophthalmology.

  Hvis man skulle ha noe å utsette på boken, ville jeg si at det didaktisk hadde vært riktigere å starte med nevrooftalmologiske undersøkelsesmetoder, fremfor å ta det som et avsluttende kapittel.

  Alt i alt er dette en praktisk, symptomorientert bok i nevrooftalmologi for alle som ikke har spesialkunnskap på dette feltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media