Organisasjonsutvikling i sykehus – en kort innføring i viktige begreper

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sørås, I.

  Organisasjonsutvikling i sykehus

  Forbedringsarbeid i teori og klinisk praksis. 121 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-15-01188-2

  Forfatteren henvender seg til alle som er involvert i ledelse og organisasjonsarbeid ved norske sykehus og også til studenter innen helsefagene på bachelor- og videreutdanningsnivå. Hun har klart å få frem et lettfattelig budskap slik at man uten å ha spesiell teoretisk bakgrunn, har mulighet til å få en mer reflektert holdning til fagområdet. Ikke minst inspireres det til å angripe endringsprosesser på en positiv måte. Boken kan selvsagt brukes som en lærebok under studier, men kan være nyttig lesing for alle som ønsker et godt forandringsarbeid innen helsesektoren. De fleste vil kunne lese den i løpet av 3 – 4 timer. Innbindingen er enkel, og stoffet er formidlet i et lett forståelig språk og har en systematisk oppbygging som alt i alt gir mange aha-opplevelser.

  Innholdet er delt i fire deler. Den første gir en generell innføring i den utviklingen som har ført til endrede styringsformer for sykehussektoren de siste tiårene. Store, ytre strukturelle endringer er gjort når det gjelder rammebetingelser, finansiering og eierskap. Når det gjelder det indre liv i sykehussektoren, er det derimot en mengde forklaringer og bortforklaringer for vanskeligheter med endringsarbeid. Forfatteren reiser noen viktige spørsmål om hva som er spesielt med sykehus som organisasjon, og ikke minst tar hun tak i vanlige myter. I andre del blir det gitt en enkel beskrivelse av definisjoner på hva organisasjonsutvikling er. Del tre tar for seg anvendte metoder for forbedringsarbeid i sykehus og inkluderer en diskusjon om når de forskjellige metodene kommer til anvendelse. I den avsluttende delen diskuteres fallgruver i endringsarbeid for å skape varige forbedringer. Særlig pekes det på manglende intern kunnskap om organisasjonsutvikling, som gjennomskuer stadig nye konsepter som legges frem av eksterne konsulenter, og som ofte kun er keiserens nye klær. Forfatteren understreker hvor viktig det er å innse forskjell på prosessledelse og ledelse av virksomheter, og ikke minst at det må settes av tid og investeres i egen forbedringskompetanse.

  Personlig synes jeg at forfatter har lyktes med å lage en oversiktlig bok der det pekes på betydningen av at de som er ledere på sykehus, har kunnskap sammen med sine team internt til å gjøre nødvendige indre forandringer. Dette betyr mer satsing på internt kvalifisert kompetanse innen organisasjonsutvikling og at det må skapes større uavhengighet til eksterne konsulenter. Boken er dessuten inspirerende og gir umiddelbart ideer til hvordan man kan lære av andre og ikke minst avdramatisere forandringsprosesser. Ofte er det enklere enn man tror. Jeg vil på det sterkeste anbefale boken til alle som arbeider med ledelse på sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media