Fortsatt høye dødstall fra Irak

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vold er en svært vanlig dødsårsak i Irak og den vanligste dødsårsak blant menn i alderen 15 – 59 år. Antall dødsfall som skyldtes vold etter 2003, er nylig beregnet til rundt 150 000. Selv om dette er lavere enn hva en tidligere studie har vist, er tallene høye. Dette fremgår av en stor og landsomfattende studie som The New England Journal of Medicine nylig publiserte på sin nettside (1).

  Et representativt utvalg på flere enn 9 300 familier (households) i nesten 1 000 lokalsamfunn ble intervjuet om antall dødsfall i familien. Svarprosenten var om lag 92 Med ulike justeringer ble dødsraten beregnet til 5,31 per 1 000 personår, mens justert rate for voldsrelatert død var 1,67 per 1 000 personår. På landsbasis innebærer dette at antall dødsfall som følge av vold, har vært mellom 104 000 og 223 000 i perioden 2003 – 06. Dette er tre ganger høyere enn hva som anført i prosjektet Iraq Body Count (2), men vesentlig lavere enn i en studie publisert i 2006 (3).

  Irak mangler gode data om antall dødsfall og dødsårsaker, og resultater fra kartleggingsundersøkelser som denne må tolkes med forsiktighet, understreker forfatterne. Tallene indikerer at antall dødsfall som skyldes vold, har holdt seg stabilt høyt i årene etter invasjonen: i gjennomsnitt døde henholdsvis 128, 115 og 126 irakere av vold per dag i de tre første årene etter invasjonen, mer enn halvparten av dem i Bagdad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media