Henvis gravide med psykososiale problemer

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Psykososial intervensjon i svangerskapet brukes for lite. Tidlig tverrfaglig arbeid kan forebygge senere psykososiale problemer.

  Det er to grupper gravide det er viktig for oss som sosialarbeidere å nå ut til: De som selv ser at de kan trenge mer psykososial støtte og veiledning, og de som blir fanget opp av jordmor eller lege. Dette må skje så frivillig som mulig og til beste for både mor, far og barn. Det er likevel en sosialarbeiders ansvar å vurdere tiltak for å sikre barnets beste selv om mor og far ikke ønsker videre intervensjon.

  Psykososiale problemer, herunder psykologiske, sosiale, rusmiddelrelaterte, økonomiske og boligrelaterte problemer, er ikke noe bare en bestemt gruppe mennesker opplever, det kan ramme alle. Psykososiale belastninger over lengre tid øker risikoen for at de som ikke har en adekvat måte å håndtere disse problemene på, får enda større vansker med å takle hverdagen. Eksempler på slike problemer er mangel på adekvat omsorg i form av ord, empati og handlinger, ikke bare mangel på klær og mat. Store psykiske problemer påvirker også resten av familien. Det kan være åpne eller skjulte rusproblemer. Sosiale problemer kan være forårsaket av eller opprettholdt av dårlig økonomi. Det kan også være fysisk eller psykologisk vold i familien.

  Mange klarer seg bra selv om familien har psykososiale problemer. En del er imidlertid bundet av sin sosiale arv. Det er nok noen som tilbringer timer hos terapeuter og i helsevesenet i voksen alder for å få bukt med barndommens minner og for å få kontroll over livet sitt. Dersom deres foreldre hadde fått hjelp allerede under svangerskapet, kunne man ha forsøkt å bryte den sosiale arven som gjør at en del får problemer senere i livet. Alt etter hvilke typer problemområder man finner ved kartlegging kan man ta i bruk ulike typer av tidlig psykososial intervensjon. Aktuelle tiltak kan være mødrehjem, familieterapi, psykiatrisk behandling, PMT-trening (parental management training), MST-behandling (multi systemic therapy), rusbehandling og/eller praktisk økonomisk rådgivning.

  Etter vår oppfatning er psykososial intervensjon en viktig del av det tverrfaglige forebyggende arbeidet med gravide. Vi har tro på innsatsen til sosialarbeiderne i første- og annenlinjetjenesten i samarbeid med blant andre jordmødre, leger og psykologer. Gravide kvinner og par med psykososiale problemer kan få hjelp ved at de blir henvist til tverrfaglige team opprettet spesielt for dette i noen kommuner og sykehus eller direkte til sykehusets sosionomtjeneste dersom de har dette tilbudet. Man kan få store personlige og samfunnsmessige gevinster av å sette inn tidlig psykososial intervensjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media