Oversiktlig, presist og informativt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den norske lægeforening

  Veileder i akutt pediatri

  Norsk barnelegeforening 2007. 378 s, tab, ill. Oslo: Den norske lægeforening, 2007. Pris NOK 250

  ISBN 978-82-8070-054-4

  I tråd med redaksjonsgruppens hovedmål må jeg si at denne boken er en meget god veileder i tilnærming til de vanligste og alvorligste akutte sykdommer hos barn. Det er en bok som de fleste leger kan ha glede av, selv om målgruppen er leger under utdanning i pediatri. Annet helsepersonell som jobber med barn kan også ha nytte av den. Dette er ingen lærebok, og det har heller ikke vært redaksjonsgruppens overordnet mål å etablere full konsensus for hele innholdet. Innholdet har imidlertid gjennomgående referanser til sentrale lærebøker, oppdaterte publikasjoner og pediatrimiljøets egne høye kompetanse.

  Formatet passer akkurat i frakkelommen. Stoffet er oversiktlig delt inn i 13 hovedkapitler, med underkapitler for hvert tema. Hvert tema er fyldig beskrevet og behandlingsprosedyrene er konkrete og presise. Språket er ukomplisert og boken er lettlest. Det kunne ha vært flere illustrasjoner, men de flytdiagrammene som er presentert, er bra.

  Denne veilederen er en sentral bok i utdanningen av pediatere. Foruten for nyfødtmedisin finner man det man trenger av informasjon om akutte prosedyrer og tilnærming i akutte situasjoner i pediatrien. Det er vel verdt å merke seg at Veileder i akutt pediatri bør ses i naturlig sammenheng med Veileder i generell pediatri. Sistnevnte tar for seg utredninger og mer hverdagslige problemer i pediatrien. Krysshenvisninger mellom disse to bøkene gjør dette til komplette oppslagsbøker i faget pediatri.

  Redaksjonskomiteen sammen med alle forfatterne har klart å samle akuttpediatrien i en svært god bok. Selv om den første veilederen som kom ut i 1998 er bra, kan man kort og godt si at denne er bedre.

  Boken anbefales på det sterkeste til alle som jobber med barn i akuttmedisinske situasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media