Kompetanse, gjensidig respekt og tillit

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Jeg tror dette møtet har vært viktig for å komme sammen, høre hverandre og oppleve hverandre, sa Legeforeningens president på et seminar på Gardermoen i januar.

  Lars Vorland, Torunn Janbu, Rune Frøyland og Anne-Kari Bratten. Foto Spekter
  Lars Vorland, Torunn Janbu, Rune Frøyland og Anne-Kari Bratten. Foto Spekter

  Kompetanse, gjensidig respekt og tillit var stikkord for seminaret som var kommet i stand etter et initiativ fra Akademikerne Helse og Legeforeningen i juni 2007. Arbeidsgiverforeningen Spekter, de regionale helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet var invitert til seminaret. På seminaret drøftet deltakerne hvordan samarbeidsforholdet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i Spekter/RHF-området kan utvikles.

  – Målet med seminaret har vært å skape en plattform for å utvikle samarbeidet mellom partene fremover, sier Torunn Janbu. – Grunnlaget var partenes ulike erfaringer med samarbeidet fem år etter helseforetaksreformen – og drøftingene med utgangspunkt i gjeldende utfordringer og mulige tiltak for å utvikle samhandlingen i riktig retning.

  Samarbeidet må bedres

  Samarbeidet må bedres

  Seminaret var lagt opp med en kombinasjon av korte innledninger og gruppearbeid, og nærmere 90 tillitsvalgte fra helseforetakene, ledere og representanter for arbeidstakerne og arbeidsgiverne deltok.

  Både representanter fra sykehusene og regionene uttalte at samarbeidet mellom Spekter og Akademikerne må bedres. Fra sykehusene ble det lagt vekt på at sentrale parter må ta ansvar for å tolke egne avtaler, slik at konfliktnivået lokalt kan reduseres. Forslaget om sentral tvisteløsningsordning ble igjen fremmet. Flere tok også til orde for at sentrale parter må ta ansvar for å styrke lokal handlefrihet og lokale forhandliger.

  Seminaret ble innledet av Lars Vorland, leder for Spekter Helse og Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse, som ga innspill til dialogen om fremtidig samarbeid. – Vi må kunne samarbeide om de utfordringene vi har lokalt, men det viktigste er å se fremover, sa Rune Frøyland.

  Kjell Vikenes, foretakstillitsvalgt for Legeforeningen i Helse Bergen HF og Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen snakket om erfaringer og muligheter i samarbeidet i Helse Bergen HF.

  Kvinsland la vekt på at partene må ha felles virkelighetsforståelse og felles mål. – Her må arbeidsgiver gjøre en jobb med å forankre og tydeliggjøre få og forståelige mål. Det er mitt råd at man arbeider med dette både sentralt og lokalt, sa han.

  – Mye av problemene i sykehusene skyldes at de to systemene ikke forstår hverandre, sa Vikenes. – Forholdet til de sentrale parter betyr noe for oss, sa han og presiserte at uenighet og tvister må løses på et lavest mulig nivå. Vikenes fortalte at det i Helse Bergen HF er respekt og tillit mellom partene, tross uenighet. – Han understreket at gode relasjoner sentralt med mest mulig friksjonsfri samhandling vil være viktig i en pressituasjon. Vikenes og Kvinnsland fortalte at det i Helse Bergen HF er bygget opp gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

  Fokus på kvalitet og prioriteringer

  Fokus på kvalitet og prioriteringer

  Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen og konserntillitsvalgt Terje Keyn i Akademikerne Helse Sør-Øst RHF innledet om erfaringer og ønsker for fremtiden i det regionale helseforetaket – Samhandlingen mellom Spekter og hovedsammenslutningene kan danne grunnlag for bedre utvikling, sa Bente Mikkelsen. De har et stort potensial for forbedring av hvordan tjenesten er organisert, sa hun og understreket viktigheten av medisinsk behandling av høy kvalitet med pasienten i sentrum. Terje Keyn understreket det felles ønske om å få til bedre samarbeid. Han påpekte betydningen av dialog og at mer samarbeid skaper mindre konflikt.

  Seminaret ble avsluttet med kommentarer fra Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter og Torunn Janbu, Legeforeningens president.

  Janbu takket for de mange gode innspillene som kom frem under seminaret. – Vi må ha respekt for hverandres roller og ståsted, og møtet har derfor vært viktig for å høre og oppleve hverandre, sa legepresidenten.

  Åpen dialog

  Åpen dialog

  Arbeidet i gruppene resulterte i en rekke råd og forslag til hvordan man kan realisere ambisjonene for fremtidig samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden. God dialog, felles forståelse og respekt, åpenhet og ærlighet, fokus på lokale løsninger og rutiner for å håndtere uenighet og tvister, var noe av det som kom frem. Det ble også sagt at det miljøet man hadde under hovedavtaleforhandlingene bør videreføres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media