En seng å ligge i

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «Tallene tyder på at vi har for få medisinske senger og at det er en overkapasitet på kirurgiske senger,» uttalte direktøren i Sosial- og helsedirektoratet til Aftenposten nylig. Det er gledelig hvis helsemyndigheter og -økonomer nå erkjenner at tankegangen bak beregningen av nødvendig sengekapasitet på sykehusene har vært feil. Det har vært en nesten blind tiltro til at penger kunne spares og driften effektiviseres ved å kutte sengeplasser og gå over til dagbehandling. Indremedisinere, og ikke minst geriatere, har i årevis varslet om at dette ikke lar seg gjøre for flertallet av pasientene på medisinske sengeposter. At beregningene har vært feil, har enhver kunnet se. Ikke ved å tyde tall, men ved å ta seg en tur i en sykehuskorridor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media