Graviditet tre ganger med intakt hymen

Tidligere i Tidsskriftet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Residiverende aborter er et velkjent medisinsk problem. I 1915 beskrev distriktslege Otto Mejlænder (1865 – 1944) i Trysil et spesielt tilfelle (s. 157 – 9). En 28 år gammel kvinne, som hadde vært gift i fem år, hadde abortert tre ganger. Ved undersøkelsen fant legen en intakt hymen.

  Konception tre ganger med intakt hymen

  Konception tre ganger med intakt hymen

  Hun forklarer, at hun i sit 5-aarige egteskap gjennemsnitlig 1 à 2 ganger ukentlig har havt kjønslig omgang med sin mand, som er 30 aar, men samleiet har altid foregaat med membrum inter crura eller ved gnidning paa og mellem hendes utvendige genitalia. Nogen indtrængen av membrum indenfor hymenalfolden har vistnok aldrig fundet sted og har forøvrig hittil simpelthen været fysisk umulig, uten at sprængning vilde resultert.

  Og hendes egne forklaringer gaar bestemt i den retning, at nogen immissio penis indenfor vestibulum ingensinde har fundet sted. Forsøk herpaa har altid skaffet hende smerter og saa heftige reflektoriske motstandsbevægelser, at der fra begge sider er blit avstaat derfra i alle de forløpne egteskabelige 5 aar. Paa mit spørsmaal, om manden aldrig hadde villet tiltvinge sig adgang, svarer hun: nei, dertil holder vi for meget av hverandre, og manden min er vistnok likesaa uerfaren i dette som jeg selv.

  Nu, – tilfældet er, forsaavidt dette siste punkt angaar, hverken enestaaende eller sjeldent. Enhver har vel oplevet noget lignende i sin praksis. I øieblikket erindrer jeg ialfald en intakt hymen efter 31/2 aars lykkelig egteskap, hvor paa grund av naivitet hos begge parter immissio in vaginam aldrig hadde fundet sted. Men jeg skulde dog tro, at det er forholdsvis sjelden, at en gift kone i løpet av 5 aar tre ganger konciperer og aborterer, uten at immission membri in vaginam er utført.

  Hendes oplysning om, at de saakaldte samleier som regel har været hende til smerte og ubehag med undtagelse av – «enkelte ganger, naar hun har følt sig særlig oplagt og hendraget til manden » (hendes egne ord) – synes ogsaa at tyde paa, at en virkelig konception har fundet sted tre ganger.

  Om aarsaken til aborterne vil jeg ikke uttale mig. Hvis de gjentar sig senere, vil aarsaken kanske lettere findes, efterat betingelserne for den normale kohabitation er etablert.

  Efterskrift. 12 uker efter hymenalklipningen fremstillet hun sig paany med 2 maaneders graviditet. – Vaginismen er betydelig bedret og nu bare i ringe grad tilstede. Hun forklarer, at samleiet foregaar nu normalt og paa en saavel for hende som egtefællen før fuldstændig ukjendt maate.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media