()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen i BMJ er basert på samarbeid mellom norske og skotske forskere.

  Forskerne analyserte data fra tre britiske kohorter med slagpasienter: Oxfordshire Community Stroke Project, First International Stroke Trial og Lothian Stroke Register. Førsteforfatter Karsten Bruins Slot er doktorgradsstipendiat ved Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus. Sammen med andreforfatter Eivind Berge er han ansvarlig for Third International Stroke Trial (IST-3) i Norge. I denne studien ser man på effekten av å starte med intravenøs trombolytisk behandling innen seks timer hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag som ikke oppfyller de nåværende behandlingskriterier. Studien ledes fra universitetet i Edinburgh.

  Ordforklaringer

  Hjerneslag: I Norge rammes ca. 15 000 mennesker av hjerneslag hvert år. 85 % av tilfellene skyldes hjerneinfarkt, de resterende intrakraniale blødninger. 60 000 –70 000 nordmenn lever med sekvele etter gjennomgått slag. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsak i den vestlige verden, den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemning og til innleggelse i sykehjem (1).

  Slagenhet: Sykehusenhet eller -avsnitt med spesialopplært personell og øremerkede senger for behandling av hjerneslagpasienter. Behandling i slagenhet regnes som det best dokumenterte behandlingstiltaket ved akutt hjerneslag (1).

  Modifisert Rankin-skala: Denne skalaen er en av de meste brukte for å måle funksjonell status etter hjerneslag. Pasienter får en skår på 0 – 5 (hvor 0 vil si ingen symptomer, og 5 at de er fullstendig pleietrengende etter hjerneslaget).

  «Two simple questions»: Disse 2 spørsmålene er utviklet for å teste funksjonell status etter hjerneslag i store studier. Pasienter blir spurt om de har hatt behov for hjelp av andre de siste to ukene (f.eks. til å gå, bade seg, kle på seg). Slik tester man om pasienter er funksjonelt avhengige eller ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media