Doktoravhandlinger

Artikkel

Anne Kristine Hjelstuen, dr.med. Effect of diet, exercise and statin therapy on markers of atherosclerosis: A study in subjects with sedentary lifestyle and elevated cardiovascular risk. Utgår fra Ullevål universitetssykehus og Norges idrettshøgskole. Disputas 25.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Maja-Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø. Kirsten Bjørklund Holven, Universitetet i Oslo og Theis Tønnessen, Universitetet i Oslo.

Veileder: Tor Ole Klemsdal.

Lillian Lillemoen, dr.polit. Det er bare sånn jeg er … En undersøkelse om sykepleiestudenters utvikling av moralsk opptreden. Utgår fra Medisinsk fakultet, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Disputas 1.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Gill Croona, Växjö Universitet, Växjö, Sverige, Eva Gjengedal, Universitetet i Bergen og Tove Pettersen, Universitetet i Oslo.

Veileder: Per Nortdvedt

Nina Kittelsen Harsem, Ph.D. Acute atherosis and oxidative stress in preeclampsia. Utgår fra Kvinnesenteret og Patologisk anatomisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 8.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Christopher Redman, John Radcliffe Hospital, Headington, Oxford, Kjell Å. England, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Babill Stray-Pedersen, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anne Kathrine Staff og Borghild Barth-H. Roald.

Renate Pettersen, dr.med. Micturition disturbances after acute cerebral stroke. Utgår fra Geriatrisk avdeling og Nevrologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 8.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Yngve Gustafson, Umeå universitet, Umeå, Sverige, Erik Bjerklund Johansen, Sykehuset Telemark, Porsgrunn og Emilia Kerty, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Torgeir Bruun Wyller og Ragnar Stien.

Anette Karlsen, Ph.D. In vivo effects of dietary phytochemicals. Utgår fra Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag. Disputas 11.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Francisco Javier Romero, Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, Spania,Bente Evy Halvorsen, Universitetet i Oslo og Dag Steinar Thelle, Universitetet i Oslo.

Veileder: Rune Blomhoff.

Anne Negård, Ph.D. Magnetic resonance imaging of the small bowel in Crohn’s disease. Utgår fra Radiologisk avdeling og Gastromedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 12.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Lennart Blomqvist, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Sverige, Heidi Beate Eggesbø, Aker universitetssykehus og Andreas Rydning, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Nils-Einar Kløw og Idar Lygren.

Egil Ferkingstad, Ph.D. Statistical methods for biological discovery: causal structures and multiple decisions. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 13.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Hans van Houwelingen, Leiden University Medical Center, Leiden, Nederland, Peter Müller, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA og Knut Liestøl, Universitetet i Oslo.

Veileder: Arnoldo Frigessi.

Jan C. Frich, dr.med. Living with genetic risk of coronary heart disease: a qualitative interview study of patients with familial hypercholesterolemia. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 15.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Cecil Helman, Royal Free & University College Medical School, London, England, Inga Marie Lunde, Silkeborg, Danmark og Per Hjortdahl, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Fugelli og Kirsti Malterud.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Kumbutso Dzekedzeke, Ph.D. Adult mortality in the era of HIV in Zambia: making plausible estimates of adult mortality and the impact of HIV from limited data. Utgår fra Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen og Universitetet i Zambia. Disputas 31.1. 2008.

Veileder: Knut Fylkesnes.

Even Fossum, Ph.D. Herpesviral interactomics: intraviral and virus-host protein-protein interaction networks in different species of herpesviruses. Utgår fra Max von Pettenkofer Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Ludwig-Maximilian-Universität, München, Tyskland. Disputas 1.2. 2008.

Oddvar Christensen, Ph.D. Mathematical segmentation and denoising of images with applications to MRI and diffusion tensor MRI. Utgår fra Matematisk institutt. Disputas 1.2. 2008.

Brage Høyem Amundsen, Ph.D. Myocardial function quantified by speckle tracking and tissue Doppler echocardiography – validation and application in exercise testing and training. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 24.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Peter Søgaard, Gentofte Hospital, Hellerup, Danmark, Cecilie Risøe, Ullevål universitetssykehus og Petter Aadahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Stig A. Slørdahl.

Inger Anne Næss, dr.med. Incidence, mortality and risk factors of first venous thrombosis in a general population. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 25.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo, Martin den Heijer, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, Nederland og Berit Schei, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Jens Hammerstrøm.

Vegard Bugten, Ph.D. Effects of postoperative measures after functional endoscopic sinus surgery. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 31.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Pontus Stierna, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, Arild Danielsen, Aleris Medisinske Senter, Oslo og Anne Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Sverre K. Steinsvåg og Ståle Nordgård.

Morten Bruvold, Ph.D. Manganese and water in cardiac magnetic resonance imaging. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 1.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Kieran Clarke, University of Oxford, Oxford, England, Atle Bjørnerud, Rikshospitalet og Bjørn Angelsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Per Jynge, Heidi Brurok og John G. Seland.

Andreas Holtermann, Ph.D. Inhomogeneous activation of skeletal muscles. Investigated by multi-channel surface electromyography. Utgår fra Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing. Disputas 7.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Dick F. Stegeman, University Medical Centre St Radboud, Nijmegen, Nederland, Björn Gerdle, Universitetssjukhuset, Linköping, Sverige og Mireille van Beekveld, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Karin Roeleveld.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Tonje Braaten, dr.scient. Explaining the socioeconomic variation in incidence and survival of cancer. Analyses and multiple imputation of data from The Norwegian woman and cancer study and The Norwegian – Swedish Women’s Lifestyle and Health Cohort Study. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 18.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Steinar Tretli, Kreftregisteret, Siri Forsmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk teknisk forskningssenter, Trondheim og Jon Øyvind Odland, Universitetet i Tromsø.

Per Ivar Kaaresen, dr.med. Aspects of outcome in children born prematurely and effects of an early intervention program. Utgår fra Barneavdelingen, Klinisk medisin. Disputas 1.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Uwe Ewald, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala, Sverige, Trond Markestad, Haukeland Universitetssjukehus og Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler