Redaksjonen svarer:

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I ordlisten har vi ført opp begge former. Anulus er, som Holck påpeker, latinsk form og annulus norsk form. Hvorfor annulus er valgt som offisiell norsk rettskrivningsnorm, kan vi ikke gå inn på her. I Tidsskriftet forholder vi oss i hovedsak til Tanums store rettskrivningsordbok (1), der kun annulus er oppslagsform og beskrevet som «ring som hører til romersk-katolsk biskops embetsdrakt; bot. ringformet list av celler rundt sporehuset hos bregner; ringrommet mellom rør i boringsbrønn».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media