Redaksjonen svarer:

Marit Fjellhaug Nylund, Åslaug Flo, Raida Ødegaard Om forfatterne
Artikkel

I ordlisten har vi ført opp begge former. Anulus er, som Holck påpeker, latinsk form og annulus norsk form. Hvorfor annulus er valgt som offisiell norsk rettskrivningsnorm, kan vi ikke gå inn på her. I Tidsskriftet forholder vi oss i hovedsak til Tanums store rettskrivningsordbok (1), der kun annulus er oppslagsform og beskrevet som «ring som hører til romersk-katolsk biskops embetsdrakt; bot. ringformet list av celler rundt sporehuset hos bregner; ringrommet mellom rør i boringsbrønn».

Anbefalte artikler