Les mer om ...

Artikkel

Genitale misdannelser

Hvert år fødes 10 – 12 barn i vårt land med alvorlig genital misdannelse som innebærer usikkert kjønn. Ny kunnskap om genetisk og hormonell påvirkning av mannlig kjønnsidentitet og kjønnsrolleatferd fører nå til endrede behandlingsprotokoller. Androgeninsensitivitetssyndrom, som skyldes mutasjoner i androgenreseptorgener, er en av de vanligste etiologiske faktorene. Ved hypospadi gir operativ behandling vanligvis et godt kosmetisk og funksjonelt resultat.

Barn født med uklare kjønnskarakteristika

Androgeninsensitivitetssyndrom

Hypospadi – ikke bare feilplassert urinrørsåpning

Hjemmebesøk av farmasøyt

Feilbruk av legemidler er vanlig. Hjemmebesøk av sykehusfarmasøyt etter utskrivning kan være et tiltak for å bedre på dette. En forsøksordning i Akershus ble tatt godt imot av leger og pasienter.

Hjemmebesøk av farmasøyt etter utskrivning

Kirurgi eller legemidler mot overvekt?

Mennesker som er sykelig overvektige, kan ha redusert helserelatert livskvalitet, men vektreduserende kirurgi bedret livskvaliteten. Dette viser en studie fra Førde. Tre legemidler til bruk i behandling mot fedme, alle tilgjengelige i Norge, har forskjellige virkningsmekanismer. Det nyeste midlet, rimonabant, gir en moderat, men forbigående vektnedgang, men langtidsresultater mangler.

Helserelatert livskvalitet før og eit år etter operasjon for sjukleg overvekt

Det endocannabinoide system og fedmebehandling

Legemiddelkonsulent på besøk i allmennpraksis

Besøk av legemiddelkonsulenter er en vanlig måte for leger i allmennpraksis å bli oppdatert om nye legemidler på. De fleste slike besøk innebærer gratis lunsj for legen og legens ansatte, og utdeling av prøvepakninger er vanlig. Vesentlig sikkerhetsinformasjon blir ofte utelatt i presentasjonene, viser en studie.

Legene og legemiddelindustrien – nok en gang

Kvaliteten på legemiddelkonsulentbesøk i allmennpraksis

Hepatitt C – også i Norge

Hepatitt C er et stort helseproblem på verdensbasis, inkludert Norge. Man regner med at 20 000 – 30 000 nordmenn er smittet, hvorav den største gruppen er tidligere og aktive rusmiddelmisbrukere.

Hepatitt C – et helseproblem også i Norge

Anbefalte artikler