Lettlest om psykopati

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brudal, LF.

  Psykopat?

  Historier fra virkeligheten. 177 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-450-0587-5

  Forfatteren ønsker å gi et klarere bilde av den ikke-kriminelle psykopaten og av personer som ikke har evner til empati. Lisbeth Brudal er en aktiv formidler i dagspressen og har utgitt en rekke mer populærvitenskapelige bøker om psykologiske fenomener. Noen klar målgruppe angis ikke, men boken er skrevet i en form og sjanger som tyder på at den er myntet på en bred leserskare.

  Boken er meget lettlest og inneholder 20 korte kapitler. Kapitlene kommer i naturlig rekkefølge og omfatter alt fra psykopatiske personlighetstrekk, historier fra virkeligheten, Peer Gynt, Narkissos, mimetisme og moderne hjerneforskning om speilnevroner. Det som binder det hele sammen er forfatterens analyse av skuespillet Peer Gynt. Denne analysen er vel også det mest interessante. Analysen gjør absolutt boken mer leservennlig og levende. Mye av det andre stoffet er hentet fra tidligere bøker og er nok allerede velkjent for fagfolk innen medisin og psykologi.

  Boken inneholder minimalt med faglig sjargong og uttrykksmåte. Leseren får et visst innblikk i hvordan psykopaten oppleves av nære personer i hans/hennes omgangskrets og hvordan mangel på empati gir nære personer en følelse av å være betydningsløse. I tillegg prøver forfatteren å gi et innblikk i hvordan psykopaten selv har det. Hvordan han/hun kun er opptatt av situasjonen her og nå samt har få tanker og drømmer om fremtiden. Noe som igjen fører til ensomhet og isolasjon. Det gis ingen nye, oppsiktsvekkende råd om hvordan man skal takle psykopaten. Selv om forfatteren nevner at en mulig behandlingsform kan være en type opplæring i empatisk kommunikasjon, er nok behandlingsrådet fortsatt: prøv å komme deg bort.

  Dette er ingen dybdebok om psykopati. Den er enkel og lettlest, men for overfladisk for fagpersoner. For personer utenfor medisinen og psykologien kan den imidlertid ha sin misjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media