Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Grete Monsen

Medisin og vitenskap

Pétur B. Júlíusson
Mathieu Roelants
Geir Egil Eide
Dag Moster
Anders Juul
Roland Hauspie
Per Erik Waaler
Robert Bjerknes
Lisbeth Sandtorv
Hallvard Reigstad
Sidsel Bruarøy
Irene Elgen
Liv Marie Lægreid
Ole-Jørgen Ohm
Per Ivar Hoff
Lars Mikal Aasen
Eivind Solheim
Peter Schuster
Morten Kristian Off
Jian Chen
Kristin Sæle
Hogne Sønnesyn
Einar Svarstad
Dag Aarsland
Haakon M. Lindekleiv
Jan Due
Johan Svartberg
Jan Erik Varhaug
Teresa Løvold Berents
Karianne Nodenes
Dag Sollesnes Holsen

Perspektiv og debatt

Snorre Sollid
Terje Sundstrøm
Carsten Kock-Jensen
Niels Juul
Vagn Eskesen
Bo-Michael Bellander
Knut Wester
Bertil Romner
Åslaug Flo
Inger Helene Vandvik
Bjørgulf Claussen
Peter F. Hjort

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Knut E. Braaten
Kristin Hekne Thoresen
Einar Espolin Johnson

Oss imellom

Knut Bjøro
Bjørn Helland

På tampen