Et SKUP for brukerne

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alt laboratorieutstyr som brukes i primærhelsetjenesten, bør være utprøvd av en nøytral instans som for eksempel det skandinaviske SKUP-initiativet.

  Skandinavisk Utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten, SKUP, ble startet i 1997. Dette er et faglig samarbeid mellom Danmark, Sverige og Norge. I Norge er SKUP lagt til NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). SKUPs mål er å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia ved å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om laboratorieutstyrets analytiske kvalitet og brukervennlighet. Vi har nylig publisert en artikkel om SKUPs virksomhet (1).

  SKUP tilbyr leverandørene utprøvninger etter standardiserte protokoller. Laboratorieutstyret testes under optimale forhold av erfarne bioingeniører og på det stedet utstyret skal brukes – enten på legekontorer eller blant pasienter. En preevaluering gir nyttig informasjon til leverandører som skal ta en avgjørelse om de vil lansere nytt utstyr. Resultatene fra utprøvningene blir offentliggjort dersom utstyret markedsføres i Skandinavia. SKUP publiserer utprøvningsrapportene på www.skup.nu

  SKUP har utført over 70 utprøvninger av laboratorieutstyr beregnet for primærhelsetjenesten. Dette utgjør mer enn halvparten av det laboratorieutstyret som brukes i laboratorier utenfor sykehus i Skandinavia. Sju utprøvninger er stoppet pga. dårlig analysekvalitet og fem er fremdeles konfidensielle fordi instrumentene ikke er lansert i de skandinaviske land. SKUP bidrar dermed til at uegnet utstyr ikke blir markedsført i Skandinavia.

  Bruk av SKUP-utprøvd utstyr eller utstyr evaluert av en tilsvarende nøytral instans burde vært et krav for å få refusjon. Utprøvningene burde vært fullt finansiert av offentlige helsemyndigheter eller av instrumentleverandørene. Ettersom det ikke er slik i dag, er det instrumentleverandørene som bestemmer hvilket utstyr som skal evalueres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media