Debatterte helsepolitikk på NHOs årskonferanse

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Skal vi bruke måling i helsetjenesten må vi definere hva som skal måles, hvorfor og med hvilke mål.

– Vi har et offentlig helsevesen for å kunne tilby mest mulig like tjenester til alle, sier Torunn Janbu. Foto Knut E. Braaten

Det sa president Torunn Janbu på NHOs årskonferanse 7.1. 2009.

– I helsetjenesten måles det mye for å kontrollere og for å overholde økonomikrav, men for lite på innhold og kvalitet i helsetjenesten. Legeforeningen jobber med å utvikle gode målingsindikatorer på kvalitet, sa legepresidenten, som deltok i årskonferansens talkshow-debatt om måling i offentlig sektor, kvalitet og næringsliv med særlig vekt på helsepolitikk.

Foruten Janbu deltok Oslos skoledirektør Astrid Søgnen, rektor ved Høgskolen i Akershus, Jan Grund og kommentator i e24.no Elin Ørjasæter. Utgangspunktet for debatten var overføringsverdien av målinger i Osloskolen til helsevesenet. Osloskolen scorer høyest på nasjonale prøver og alle deltakerne var enige i at Osloskolen er en suksesshistorie. Men dette lar seg ikke uten videre overføre til et komplekst helsevesen, ifølge Janbu.

Legepresidenten trakk frem at det må etableres bedre rutiner for å kunne melde fra om feil og nestenfeil og at det gis tilbakemelding lokalt, slik at helsevesenet blir en lærende organisasjon.

Ingen motsetning

Debatten gikk videre om effektivitet og kvalitet. I den avsluttende delen, da spørsmålet om muligheter for nærmere samarbeid mellom næringsliv og helsevesen ble satt på dagsordenen, deltok også nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

– Bringes kulturen i henholdsvis næringslivet og helsesektoren nærmere hverandre, vil det gi både bedre kvalitet på helsetilbudet og business og arbeidsplasser, sa statsråden som er tidligere helse- og omsorgsminister.

På spørsmål om et nærmere samarbeid vil ha noen betydning for Soria Moria-erklæringens setning om at «helse skal være et offentlig ansvar», svarte Brustad at det ikke er noen motsetning. Hun viste til at fastleger er næringsdrivende og at vi allerede har privat helsetjeneste som supplement.

Legeforeningen ser fordeler og muligheter med utvikling av et slikt samarbeid. Janbu påminte samtidig forsamlingen og panelet om at helsevesenet skal romme og ivareta oppgaver av ikke-kommersiell karakter, som pleie og omsorg, forskning og utdanning – og at vi har et offentlig helsevesen for å kunne tilby mest mulig like tjenester til alle.

Anbefalte artikler