Minneord

Bjørn Helland Om forfatteren
Artikkel

Reidar Steen Thomassen døde 29.11. 2008, 77 år gammel. Han startet spesialistpraksis som øre-nese-hals-lege i 1968. Den gang arbeidet han også ved Florida Sykehus i Bergen sammen med andre praktiserende spesialister, blant andre to øre-nese-hals-leger til, og disse utførte et stort antall operasjoner der. Florida Sykehus var privat drevet og skulle nedlegges som sykehus i 1970-årene. Reidar var den gang medlem av Legeforeningens sentralstyre og fikk engasjert toppledelsen i foreningen slik at de tre øre-nese-hals-legene kunne få overflyttet sine operasjoner til Haukeland sykehus. At han vant denne striden, var en stor personlig seier for ham.

Han ble tidlig interessert i foreningsarbeid og kom først inn i styret for Hordaland legeforening. Der fungerte han som formann i årene 1974 – 77. I 1976 ble han valgt inn i sentralstyret, og han var med der til 1983.

I 1979 kom Nyhus-utvalgets innstilling om legetjenester utenfor sykehus. De praktiserende spesialister var ikke nevnt. Dette var vel gnisten som tente Reidar – dermed kom tanken om en egen forening for praktiserende spesialister. Han fikk samlet noen kolleger i Bergen (senere benevnt «Bergens-mafiaen») og planen om for å få stiftet en «praktiserende spesialisters landsforening» ble lagt. Gruppen besto av Harald Braathen (øyesykdommer), Bjørn Helland (indremedisin), Jogeir Hvidsten (barnesykdommer) og Øyvind Digranes (indremedisin).

Stiftelsesmøtet ble avholdt i Bergen i september 1979, og 7. juni 1980 ble PSL formelt opprettet med stort medlemsmøte i Oslo. Reidar Thomassen ble behørig hyllet – han kan med rette betegnes som PSLs far. Han ble naturlig nok den første formann og fungerte frem til 1985. Senere ble han utnevnt til æresmedlem i foreningen.

De siste 4 – 5 årene ble Reidar tiltakende svekket, først og fremst ved en kronisk lungelidelse og mot slutten også nyresvikt. Han hadde i alle sine aktive år en stor støtte i sin tapre og dyktige kone Anne Karine, som arbeidet i Reidars praksis i mange år. Sammen fikk de tre barn og fem barnebarn.

Han var glad i musikk, både klassisk og jazz, men den opprinnelige gladjazzen sto hans hjerte nærmest. Han fikk oppleve flere turer til jazzens vugge New Orleans.

PSL har mye å takke Reidar S. Thomassen for, han nedla et stort arbeid for denne foreningen gjennom mange år.

Vi lyser fred over hans gode minne!

På vegne av kolleger og venner

Anbefalte artikler