Les mer om ...

Artikkel

Vekst i endring

Vekstkurvene som brukes i Norge er basert på data fra 1970 – 80-årene. Tall fra Bergen tyder på at skolebarn er blitt både lengre og tyngre, og det er utarbeidet nye vekstkurver basert på målinger av vel 7 000 barn. Disse kurvene avviker imidlertid fra den vekststandarden WHO lanserte i 2006. Helsedirektoratet utreder nå hvilke kurver som skal brukes her i landet.

Veid og funnet for lett

Mer enn centimeter og gram

Vekstkurver for norske barn

Virker tranebær?

Tranebær fås i form av juice, tabletter og kapsler og brukes i behandling og forebygging av urinveisinfeksjoner. En litteraturgjennomgang tyder på at tranebær kan forebygge symptomatisk urinveisinfeksjon hos kvinner med risiko for residiverende infeksjoner. Det mangler imidlertid dokumentasjon for optimal dosering, administrasjonsform og behandlingslengde.

Tranebær til forebygging av residiverende urinveisinfeksjoner

Takyarytmi blant barn og unge

Hvorvidt ablasjonsbehandling bør gis til barn og unge med takykardier har vært usikkert, blant annet pga. komplikasjonsfaren. En retrospektiv studie ved Haukeland universitetssykehus viser høy suksessrate og få komplikasjoner i aldersgruppen 5 – 17 år. Ablasjon bør være førstevalg hos barn og unge med gjentatte anfall, anbefaler forfatterne.

Ablasjonsbehandling av takyarytmier hos barn og unge

Sår som ikke gror

Manglende sårtilheling ses blant annet ved pågående infeksjon, karskader, immunologiske tilstander, hudkreft og allergi mot lokalbehandling. Problemstillingen illustreres med to sykehistorier i spalten Noe å lære av. I begge tilfellene uteble forventet effekt av antimikrobiell behandling.

Skrubbsår med uvanlig forløp

Når behandlingen er problemet

Ny generalsekretær

Geir Riise har engasjert seg i arbeidsmedisin hele karrieren, de siste tre år som HMS-direktør i Posten. Riise mener arbeidstilknytning gir helse, og han betegnes som en av hjernene bak IA-avtalen. I dette nummer av Tidsskriftet portretteres den kommende generalsekretæren.

Fra Posthuset til Legenes hus

Anbefalte artikler