Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av fire norske leger.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Modum Bads forskningsinstitutt og Avdeling for atferdsfag ved Universitetet i Oslo og Legeforeningens forskningsinstitutt. Artikkelen vil inngå i Karin Røs doktoravhandling. Hun er spesialist i arbeidsmedisin og arbeider ved Ressurssenter for helsepersonell Villa Sana, Modum Bad. De øvrige forfatterne er Tore Gude, forskningsveileder ved Modum Bads forskningsinstitutt og professor ved Avdeling for atferdsfag, førsteamanuensis Reidar Tyssen ved Avdeling for atferdsfag og professor Olaf G. Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt. Forskningsprosjektet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening og Modum Bad.


Utbrenthet: Beskrives ofte som et begrep med tre dimensjoner: emosjonell utmattelse, depersonalisering (emosjonell distansering, en form for empatisvikt) og opplevelse av redusert personlig ytelse i jobben (1).

Ressurssenteret Villa Sana ble etablert ved inngåelse av en samarbeidsavtale med Legeforeningen i 1998. Målet var å fremme helse og livskvalitet blant helsearbeidere samt forebygge utbrenthet og styrke bevisstheten om yrkesrollen. Fra 2001 har også medlemmer av Norsk Sykepleierforbund fått tilbud om kurs og rådgivning ved Villa Sana. Totalt har 1 300 leger og 700 sykepleiere benyttet seg av tilbudet siden oppstarten (2).

Anbefalte artikler