Løfterik vaksine mot malaria

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Afrikanske barn opptil fire års alder hadde klar nytte av en nyutviklet vaksine.

Malaria forårsaker 8 % av barnedødeligheten på verdensbasis. Utvikling av en effektiv vaksine har lenge vært høyt prioritert, uten at man har lyktes med å fremskaffe noen. Men nylig viste resultatene fra en stort anlagt intervensjonsstudie i Kenya og Tanzania at malariavaksinen RTS,S/AS01E var klinisk og statistisk signifikant bedre enn kontrollvaksinen (1).

– Av de vaksinene som har vært utprøvd til nå, synes det som om denne er kommet lengst – den virker derfor mest lovende. Men det er fortsatt langt frem før vaksinen kan tas i bruk i større omfang, sier barnelege Arne Kristian Myhre ved St. Olavs hospital. – Studien er svært interessant fordi man kan se konturene av et forebyggende tiltak med spesielt stor effekt på barnehelsen. I dag er hovedstrategiene bruk av insekticidimpregnerte myggnett og medikamenter som profylakse eller ved klinisk sykdom. Et hovedproblem ved bruken av medikamenter er den svært raske resistensutviklingen. En vaksine vil også av den grunn være en kjærkommen nyvinning. Fattigdom, sykdom og miljø er utfordringer enten vi bor i Norge eller i Kenya. Med økt oppmerksomhet på global oppvarming er det dessuten grunn til å minne om at malaria også fantes i Norge på 1800-tallet, og at andre varmekrevende sykdommer som Lyme-borreliose er på fremmarsj, påpeker Myhre.

Anbefalte artikler