Landsstyremøtet 2009

Kristin Hekne Thoresen Om forfatteren
Artikkel

Alle er velkomne til Legeforeningens landsstyremøte i Bodø fra onsdag 3. juni til fredag 5. juni.

Landsstyremøtet som finner sted på Radisson SAS Hotel, er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen, men medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd og innen påmeldingsfristen på påmeldingsskjemaet som finnes på siste side i dette tidsskriftet.

Programoversikt

Landsstyremøtet åpner offisielt onsdag 3. juni kl 11 i Bodø kulturhus. I etterkant av åpningen vil Legeforeningens studie- og reisestipend samt diverse priser deles ut. Etter konstituering kl 14 vil resten av dagen være viet den helsepolitiske debatten. Samme kveld inviterer Nordland legeforening til middag på Turisthytta på Rønvikfjellet. Husk å ta med varme klær og gode sko! Torsdag 4. juni og fredag 5. juni er avsatt til behandling av landsstyresaker. Landsmøtet avsluttes med valg på nytt sentralstyre og deretter med bankett fredag kveld. Hjemreise er lagt til lørdag 6. juni.

Innkvartering og priser

Deltakerne innkvarteres på Radisson SAS Hotel og Thon Hotel Nordlys. Overnatting på Radisson SAS Hotel vil bli forbeholdt landsstyremøtets delegater. Deltakere vil bli meddelt tildelt bosted forut for møtet. Ved påmelding bes deltakerne markere om de ønsker at arrangøren skal reservere hotell. Deltakerne spiser frokost på overnattingshotellet, mens alle lunsjer samt middag torsdag og banketten fredag inntas på Radisson SAS Hotel.

For de som bor på Radisson SAS Hotel er prisen for enkeltrom per person per natt kr 1 155. For ledsager i dobbeltrom er prisen kr 265. For de som bor på Thon Hotel Nordlys er prisen kr 970 per enkeltrom per natt. Ledsager i dobbeltrom betaler kr 200. Dagpakke inkludert lunsj på Radisson SAS Hotel koster kr 460 per dag. Middag arrangert av Nordland legeforening koster kr 275, det samme gjør middagen på hotellet torsdag. Banketten koster kr 975.

Saksdokumenter

Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

Påmelding

Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger får tilsendt egen innkalling med personlig påmeldingsskjema, og skal derfor ikke benytte påmeldingsskjemaet som er vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta på landsstyremøtet, må fylle ut påmeldingsskjemaet. Skjemaet finnes også på Internett www.legeforeningen.no/landsstyremote. Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for starten av landsstyremøtet, f.eks. yrkesforeningenes egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene.

Påmeldingsfrist

Påmeldinger må være sekretariatet i hende senest mandag 23. mars. Ved senere påmelding kan man ikke regne med at arrangør kan skaffe overnatting.

Anbefalte artikler