Legeforeningen i mediene

Artikkel

Vil ta kontroll på spesialistene

Helseministeren vil ha ansvar for spesialistutdanning av leger. Fredag 23. januar informerte han Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Optikerforbundet om at de ikke lenger selv får godkjenne sine spesialiser. Helseministeren vil legge ansvaret til Helsedirektoratet, skriver Aftenposten. – Vi er svært overrasket over å bli presentert for dette over bordet, særlig av en helseminister som legger så stor vekt på samhandling, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Hun er klokkeklar på at dette ikke godtas av Legeforeningen. – Vi har sett frem til og forberedt oss godt til å videreutvikle spesialistutdanningen, og så kommer dette. Jeg lurer på om helseministeren har tenkt over konsekvensene, sier Torunn Janbu.

Aftenposten 24.1. 2009

Haukeland-leger frir til politikere

Styret i Helse Bergen foreslår en spareplan som kan innebære kutt av omkring 200 årsverk. – Blir det gjennomført, er det så dramatisk at det truer sykehusets status som et moderne sykehus, sier hovedtillitsvalgt for overlegene, Kjell Vikenes, til Bergens Tidende. Legene ved sykehuset starter nå lobbyvirksomhet for å redde økonomien.

Bergens Tidende 20.1. 2009

Vanskelig dobbeltrolle

Nils Håvard Dahl, leder i Nord-Trøndelag legeforening, sier til Trønder-Avisa at fastlegene havner i en vanskelig dobbelrolle når det blir spørsmål om at deres pasienter skal fratas førerkortet. – Som behandlende lege skal fastlegen alltid være på pasientens side. I førerkortsaker skal den samme legen opptre som en nøytral sakkyndig overfor den samme pasienten. Styret i Nord-Trøndelag legeforening har drøftet dette og kommet frem til at det beste ville vært om det var andre leger enn pasientens fastlege som behandlet førerkortsaker, sier Dahl.

Trønder-Avisa 23.1. 2009

Anbefalte artikler