Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Løselig fiber, spasmolytika og peppermynteolje har gunstig effekt ved irritabel tarm-syndrom.

En rekke behandlingsformer har vært prøvd ut for irritabel tarm-syndrom, ofte uten effekt eller med uønskede bivirkninger. Økt inntak av kostfiber antas å redusere passasjetiden i colon og har derfor vært anbefalt ved irritabel tarm. Peppermynteolje har vært brukt fordi den har spasmolytisk effekt. Nå har forskere gjort en metaanalyse for å undersøke virkningen av fiber, spasmolytika eller peppermynteolje på irritabel tarm (1).

Analysen omfattet ca. 2 500 personer med irritabel tarm-syndrom i randomiserte studier der intervensjon ble sammenliknet med placebo eller ingen behandling. Resultatet viste at fiber, spasmolytika og peppermynteolje var mer effektivt enn placebo. For fiber synes dette kun å gjelde den løselige typen.

– I en metaanalyse, spesielt når det gjelder denne lidelsen og de nevnte behandlingsformer, er det fare for skjevhet som kan få tiltakene til å fremstå som mer effektive enn de er, sier professor Helge Waldum ved Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital. –  Man bør merke seg at det i studien var en placeboeffekt på ca. 40 %. Jeg er enig i at det er naturlig å prøve løselig fiber ved colon irritabile. Tradisjonelt er spasmolytika brukt ved irritabel tarm, men disse preparatene er nå stort sett ute av markedet og har bivirkninger. Peppermynteolje fremstår i metaanalysen som det mest effektive midlet, men denne oljen kan gi gastroøsofageal refluks. Jeg vil derfor fortsette med løselig fiber ved denne tilstanden.

Det må poengteres at colon irritabile er en eksklusjonsdiagnose. Ved kroniske plager bør det gjøres rektaleksplorasjon, testes for blod i avføringen samt måles hemoglobinnivå og ferritin. Det er også naturlig å gjøre koloskopi eller CT colon, sier Waldum.

Anbefalte artikler