Viktig om legers arbeidstid

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

EU-parlamentet har i revideringen av arbeidstidsdirektivet slått fast at all tid som tilbringes på arbeidsplassen skal regnes som arbeidstid.

All tid som må tilbringes på arbeidsplassen skal regnes som arbeidstid. Illustrasjonsfoto Colourbox

EUs arbeidstidsdirektiv skulle vært revidert for lenge siden, men prosessen kom først i gang etter at EF-domstolen i to saker slo fast at all beredskapstid som leger tilbringer på sykehus, skal regnes som arbeidstid. Det vil si at denne tiden skal telles inn under den såkalte 48-timersregelen.

Vedtaket EU-parlamentet fattet like før nyttår innebærer at unntak fra en arbeidsuke på maks 48 timer, skal fases ut i løpet av tre år og at all tid som må tilbringes på arbeidsplassen skal regnes som arbeidstid.

– At all tid som tilbringes på arbeidsplassen nå skal regnes som arbeidstid, er en seier for arbeidslivet og særlig relevant for leger, men vedtaket er ikke endelig, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

EUs arbeidstidsdirektiv ble først vedtatt i 1993, men Storbritannia benyttet seg den gang av en unntaksregel, såkalt «opt-out», som gir mulighet til å fravike hovedregelen om 48 timers arbeidsuke. De første årene var det stort sett bare i Storbritannia denne unntaksmuligheten ble brukt, men etter hvert benyttet mange andre land seg av muligheten. Samtidig har det vært et politisk krav fra de fleste EU-land at unntaksregelen må fases ut, da den anses å være i strid med verdiene i det «sosiale Europa».

Tross vedtaket, er det ventet vanskelige kompromissforhandlinger mellom parlamentet og EU-kommisjonen ut over vinteren. Den europeiske legeforeningen CPMEs pressemelding om vedtaket er tilgjengelig på www.cpme.be/news_press.php?id=79

Anbefalte artikler